Strona główna  - Wykaz szlaków i ścieżek udostępnionych dla turystyki
Wykaz szlaków i ścieżek udostępnionych dla turystyki

 

ZAMKNIĘTE SZLAKI I ŚCIEŻKI:

  •  Aktualnie wszystkie szlaki piesze, ścieżki spacerowe, szlaki konne i rowerowe są otwarte. Wykaz udostępnionych szlaków i ścieżek na terenie GPN znajduje się poniżej.
______________________________________________________

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 5/2021

Dyrektora GPN z dnia 08.04.2021r.

 

WYKAZ OBSZARÓW I MIEJSC GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO UDOSTĘPNIANYCH

W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH.

 

I. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i edukacyjnych. 

 

Kod szlaku

Miejsce udostępniane

Sposoby udostępniania

Długość szlaku

wg planu ochrony [km]

W granicach GPN

Wzdłuż granic

Poza GPN

T1

Szlak turystyczny czarny: polana Jastrzębie – Kudłoń – Kopa – granica GPN - Konina Halamy

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,98

5,98

0

0

T2

Szlak turystyczny czarny: polana pod Wysznią – Jankówki – Zielenica

turystyka piesza
turystyka narciarska

1,54

1,54

0

0

T3

Szlak turystyczny czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Turbacz – Hala Długa – Zielenica – granica GPN

turystyka piesza
turystyka narciarska

10,26

4,1*

4,74

1,42

T4

Szlak turystyczny niebieski: Koninki Hucisko – Średnie – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,31

5,31

0

0

T5

Szlak turystyczny niebieski: Lubomierz Rzeki – polana Koszarki (granica GPN) – Gorc – Hale Gorcowe

turystyka piesza
turystyka narciarska

1,32

0

1,32

0

T6

Szlak turystyczny niebieski: Lubomierz Rzeki  – Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek 

turystyka piesza
turystyka narciarska

8,32

8,32

0

0

T7

Szlak turystyczny zielony: Poręba Wielka (park dworski) – góra Chabówka

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,89

0,89

0

0

T8

Szlak turystyczny zielony: dolina Kamienicy – Stawieniec – Kudłoń

turystyka piesza
turystyka narciarska

3,77

3,77

0

0

T9

Szlak turystyczny zielony: Hale Gorcowskie – polana Jaworzyna Kamienicka – polna Gabrowska

turystyka piesza
turystyka narciarska

8,43

4,71

3,72

0

T10

Szlak turystyczny zielony: Koninki Kapliczka św. Rozalii - granica GPN (droga stokowa) – Tobołów – Suhora – Obidowiec – Stare Wierchy

turystyka piesza
turystyka narciarska

3,72

2,3

1,42

0

T11

Szlak turystyczny zielony: Niedźwiedź – Orkanówka - granica GPN – Turbaczyk – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza
turystyka narciarska

6,22

6,22

0

0

T12

Szlak turystyczny żółty: Lubomierz Przysłop - granica GPN – Gorc Troszacki – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza
turystyka narciarska

9,71

8,34

1,37

0

T13

Szlak turystyczny żółty: Ochotnica Górna Jamne - Gorczańska Chata – Przechybka – polana Przysłop Dolny

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,88

0,28

0,60

0

T14

Szlak turystyczny żółty: Poręba Górna - granica GPN – polana Pośrednie – Stare Wierchy

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,93

0,93

0

0

S1

Szlak spacerowy: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,18

5,18

0

0

S2

Szlak spacerowy: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka piesza
turystyka narciarska

9,77

9,77

0

0

S3

Szlak spacerowy: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka piesza
turystyka narciarska

8,07

7,34

0

0,73

S4

Szlak spacerowy: Konina Potasznia – Brukowana Droga – przełęcz Borek

turystyka piesza
turystyka narciarska

4,43

4,43

0

0

S5

Szlak spacerowy: Brukowana Droga – potok spod Figurek – Kopa (droga stokowa)

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,78

0,78

0

0

S6

Szlak spacerowy: Lubomierz Rzeki – Trusiówka – Papieżówka – polana Jaworzyna Kamienicka

turystyka piesza
turystyka narciarska

9,65

9,65

0

0

 

Polana Jaworzyna Kamienicka – Zbójecka Jama

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,4

0,4

0

0

 

Dojście od Źródełka Miłości do Chaty GPN na Hali Długiej

turystyka piesza
turystyka narciarska

0,09

0,09

0

0

S9

Szlak spacerowy: polana Sucha – polana Cioski Ochotnickie – Kiczora

turystyka piesza
turystyka narciarska

1,78

1,28

0,5

0

S10

Szlak spacerowy: Łopuszna - granica GPN –Gajówka Mikołaja - Żubrowisko 

turystyka piesza
turystyka narciarska

1,69

1,69

0

0

E1

Ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Turbacz”

turystyka piesza
turystyka narciarska

4,80

4,80

0

0

E2

Ścieżka edukacyjna „Na Turbaczyk”

turystyka piesza
turystyka narciarska

6,84

6,84

0

0

E3

Ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby”

turystyka piesza
turystyka narciarska

7,49

3,36

1,26

2,86

E4

Ścieżka edukacyjna „Park dworski hrabiów Wodzickich – góra Chabówka”

turystyka piesza
turystyka narciarska

3,95

3,45

0

0,50

E5

Ścieżka edukacyjna „Dolina Kamienicy”

turystyka piesza
turystyka narciarska

3,94

3,94

0

0

E6

Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku”

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,64

4,37

1,27

0

E7

Ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Jaszcze”

turystyka piesza

turystyka narciarska

9,52

2,30

0

7,22

E8

Ścieżka edukacyjna „Z Łopusznej na Jankówki”

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,67

4,39

0

1,28

E9

Ścieżka edukacyjna „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”

turystyka piesza
turystyka narciarska

4,33

4,33

0

0

E10

Ścieżka edukacyjna „Partyzancką ścieżką na Turbacz”

turystyka piesza
turystyka narciarska

5,25

0,89

0

4,36

R1

Szlak rowerowy: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka rowerowa

8,07

8,07

0

0

R2

Szlak rowerowy: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka rowerowa

5,18

5,18

0

0

R3

Szlak rowerowy: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka rowerowa

9,77

9,77

0

0

R4

Szlak rowerowy: Tobołów – polana Suhora - Kopana Droga - polana Młynarska

turystyka rowerowa

3,18

3,18

0

0

R5

Szlak rowerowy: Stare Wierchy – Obidowiec – Hala Turbacz – Kiczora – Zielenica - granica GPN  

turystyka rowerowa

8,72

4,38

2,82

1,52

R6

Szlak rowerowy: Lubomierz Rzeki – Trusiówka – polana Jaworzyna Kamienicka – polana Gabrowska

turystyka rowerowa

10,96

10,96

0

0

R7

Szlak rowerowy: Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek – Brukowana Droga – Konina Potasznia

turystyka rowerowa

12,24

12,24

0

0

R8

Szlak rowerowy: przełęcz Borek – Hala Turbacz (granica GPN) – Turbacz (schronisko)

turystyka rowerowa

3,96

2,32

0

1,64

K1

Szlak konny: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka konna

8,07

8,07

0

0

K2

Szlak konny: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka konna

5,18

5,18

0

0

K3

Szlak konny: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka konna

9,77

9,77

0

0

K4

Szlak konny: Tobołów – polana Suhora - Kopana Droga – polana Młynarska

turystyka konna

3,18

3,18

0

0

K5

Szlak konny: Stare Wierchy – Obidowiec – Hala Turbacz – Kiczora – Zielenica - granica GPN

turystyka konna

8,72

4,38

2,82

1,52

K6

Szlak konny: Trusiówka – polana Jaworzyna Kamienicka – polana Gabrowska

turystyka konna

10,96

10,96

0

0

K7

Szlak konny: polana Gabrowska – polana Jaworzyna Kamienicka - Gorc

turystyka konna

8,69

4,71

3,98

0

K8

Szlak konny: Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek – Brukowana Droga – Konina Potasznia

turystyka konna

12,24

12,24

0

0

 *w tym 0,9 km kopuła Turbacza – własność GPN

 

II. Obiekty udostępniane w celach edukacyjnych.

 

Lp.

Obiekty  udostępniane

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Terenowa baza edukacyjna Gajówka Mikołaja

stacjonarne zajęcia edukacyjne,
ekspozycja przyrodniczo-historyczna

20 osób

2

Sala edukacyjna w Chacie GPN na Hali Długiej   

stacjonarne zajęcia edukacyjne,
ekspozycja dot. historii i  przyrody polan i  pasterstwa

40 osób

3

Schron Papieżówka

stacjonarne zajęcia edukacyjne,
ekspozycja dot. związków Jana Pawła II z Gorcami i geologii

10 osób

4

Zaplecze edukacyjno-konferencyjne w budynku dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 

stacjonarne zajęcia edukacyjne,
wystawy fotograficzne i plastyczne

50 osób/sala konferencyjna

 20 osób/ sala edukacyjna

5

Ośrodek Edukacyjny GPN

 

stacjonarne zajęcia edukacyjne,
konferencje, ekspozycja

 

50 osób/ sala konferencyjna

20 osób/ sala edukacyjna

6

Szałas pod polaną Pańska Przechybka

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

7

Wiata edukacyjna na polanie Żubrowisko

Miejsce ogólnodostępne

30 osób

8

Szałas na polanie Jankówki

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

9

Szałas na polanie Podskały

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

10

Szałas na polanie Przysłop Górny

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Lp.

Miejsca udostępniane

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Miejsce  biwakowe na polanie Oberówka

Miejsce do postawienia namiotów
z możliwością palenia ogniska.

45 osób

2

Miejsce  biwakowe na polanie Trusiówka

Miejsce do postawienia namiotów
z możliwością palenia ogniska.

45 osób

 

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska