Strona główna  - Wykaz szlaków i ścieżek udostępnionych dla turystyki
Wykaz szlaków i ścieżek udostępnionych dla turystyki

 

ZAMKNIĘTE SZLAKI I ŚCIEŻKI:

  •  Aktualnie wszystkie szlaki piesze, ścieżki spacerowe, szlaki konne i rowerowe są otwarte. Wykaz udostępnionych szlaków i ścieżek na terenie GPN znajduje się poniżej.
______________________________________________________

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 31/2023
Dyrektora GPN z dnia 17.07.2023r.

 

WYKAZ OBSZARÓW I MIEJSC GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO UDOSTĘPNIANYCH  W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH.

I. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i edukacyjnych. 

 

Kod szlaku

Przebieg szlaku

Sposoby udostępniania

Długość
w  granicach GPN

[km]

Długość wzdłuż granic GPN

[km]

T1

Szlak turystyczny czarny: polana Jastrzębie – Kudłoń – Kopa – granica GPN - Konina Halamy - Konina Natanki - Turbaczyk

turystyka piesza

turystyka narciarska

6,26

0,7

T2

Szlak turystyczny czarny: polana pod Wysznią – Jankówki – Zielenica

turystyka piesza

turystyka narciarska

1,54

0

T3

Szlak turystyczny czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Turbacz – Hala Długa – Zielenica – granica GPN

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,1*

4,74

T4

Szlak turystyczny niebieski: Koninki Hucisko – Średnie – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza

turystyka narciarska

5,31

0

T5

Szlak turystyczny niebieski: Lubomierz Rzeki – polana Koszarki (granica GPN) – Gorc – Hale Gorcowe

turystyka piesza

turystyka narciarska

0

1,32

T6

Szlak turystyczny niebieski: Lubomierz Rzeki  – Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek 

turystyka piesza

turystyka narciarska

8,32

0

T7

Szlak turystyczny zielony: Poręba Wielka (park dworski) – góra Chabówka

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,89

0

T8

Szlak turystyczny zielony: dolina Kamienicy – Stawieniec – Kudłoń

turystyka piesza

turystyka narciarska

3,77

0

T9

Szlak turystyczny zielony: Hale Gorcowe – granica GPN –polana Jaworzyna Kamienicka – polna Gabrowska

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,71

3,72

T10

Szlak turystyczny zielony: Koninki Kapliczka św. Rozalii - granica GPN (droga stokowa) – Tobołów – Suhora – Obidowiec – Stare Wierchy

turystyka piesza

turystyka narciarska

2,3

1,42

T11

Szlak turystyczny zielony: Niedźwiedź – Orkanówka - granica GPN – Turbaczyk – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza

turystyka narciarska

6,22

0

T12

Szlak turystyczny żółty: Lubomierz Przysłop - granica GPN – Gorc Troszacki – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)

turystyka piesza

turystyka narciarska

8,34

1,37

T13

Szlak turystyczny żółty: Ochotnica Górna Jamne - Gorczańska Chata – Przechybka – polana Przysłop Dolny

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,28

0,60

T14

Szlak turystyczny żółty: Poręba Górna - granica GPN – polana Pośrednie – Stare Wierchy

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,93

0

T15

Szlak turystyczny zielony: Poręba Górna – Jasionów – granica Parku

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,73

0

S1

Szlak spacerowy: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka piesza

turystyka narciarska

5,18

0

S2

Szlak spacerowy: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka piesza

turystyka narciarska

9,77

0

S3

Szlak spacerowy: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka piesza

turystyka narciarska

7,34

0

S4

Szlak spacerowy: Konina Potasznia – Brukowana Droga – przełęcz Borek

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,43

0

S5

Szlak spacerowy: Brukowana Droga – potok spod Figurek – Kopa (droga stokowa)

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,78

0

S6

Szlak spacerowy: Lubomierz Rzeki – Trusiówka – Papieżówka – polana Jaworzyna Kamienicka

turystyka piesza

turystyka narciarska

9,65

0

 

Polana Jaworzyna Kamienicka – Zbójecka Jama

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,4

0

 

Dojście od Źródełka Miłości do Chaty GPN na Hali Długiej

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,09

0

 

Dojście do Obserwatorium na Suhorze

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,19

0

S9

Szlak spacerowy: polana Sucha – polana Cioski Ochotnickie – Kiczora

turystyka piesza

turystyka narciarska

1,28

0,5

S10

Szlak spacerowy: Łopuszna - granica GPN –Gajówka Mikołaja - Żubrowisko 

turystyka piesza

turystyka narciarska

1,69

0

 

Szlak spacerowy: dolina Łopusznej - obóz partyzancki "Pod Świnim Czołem" 

turystyka piesza

turystyka narciarska

0,89

0

E1

Ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Turbacz”

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,80

0

E2

Ścieżka edukacyjna „Na Turbaczyk”

turystyka piesza

turystyka narciarska

6,84

0

E3

Ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby”

turystyka piesza

turystyka narciarska

3,36

1,26

E4

Ścieżka edukacyjna „Park dworski hrabiów Wodzickich - góra Chabówka”

turystyka piesza

turystyka narciarska

3,45

0

E5

Ścieżka edukacyjna „Dolina Kamienicy”

turystyka piesza

turystyka narciarska

3,94

0

E6

Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku”

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,37

1,27

E7

Ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Jaszcze”

turystyka piesza

turystyka narciarska

2,30

0

E8

Ścieżka edukacyjna „Z Łopusznej na Jankówki"

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,39

0

E9

Ścieżka edukacyjna „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką"

turystyka piesza

turystyka narciarska

4,33

0

R1

Szlak rowerowy: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka rowerowa

8,07

0

R2

Szlak rowerowy: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka rowerowa

5,18

0

R3

Szlak rowerowy: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka rowerowa

9,77

0

R4

Szlak rowerowy: Tobołów – polana Suhora - Kopana Droga - polana Młynarska

turystyka rowerowa

3,18

0

R5

Szlak rowerowy: Stare Wierchy – Obidowiec – Hala Turbacz – Kiczora – Zielenica - granica GPN  

turystyka rowerowa

4,38

2,82

R6

Szlak rowerowy: Lubomierz Rzeki – Trusiówka – polana Jaworzyna Kamienicka – polana Gabrowska

turystyka rowerowa

10,96

0

R7

Szlak rowerowy: Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek – Brukowana Droga – Konina Potasznia

turystyka rowerowa

12,24

0

R8

Szlak rowerowy: przełęcz Borek – Hala Turbacz (granica GPN) – Turbacz (schronisko)

turystyka rowerowa

2,32

0

K1

Szlak konny: Konina Potasznia – Pasieka – Koninki Hucisko

turystyka konna

8,07

0

K2

Szlak konny: Koninki Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota – dolina Olszowego Potoku

turystyka konna

5,18

0

K3

Szlak konny: Koninki Hucisko – dolina Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna

turystyka konna

9,77

0

K4

Szlak konny: Tobołów – polana Suhora - Kopana Droga – polana Młynarska

turystyka konna

3,18

0

K5

Szlak konny: Stare Wierchy – Obidowiec – Hala Turbacz – Kiczora – Zielenica - granica GPN

turystyka konna

4,38

2,82

K6

Szlak konny: Trusiówka – polana Jaworzyna Kamienicka – polana Gabrowska

turystyka konna

10,96

0

K7

Szlak konny: polana Gabrowska – Przysłop Dolny  

turystyka konna

4,71

3,98

K8

Szlak konny: Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek – Brukowana Droga – Konina Potasznia

turystyka konna

12,24

0

*w tym 0,9 km kopuła Turbacza – własność GPN

II. Obiekty udostępniane w celach edukacyjnych.

 

Lp.

Obiekty  udostępniane

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Terenowa baza edukacyjna Gajówka Mikołaja

stacjonarne zajęcia edukacyjne,

ekspozycja przyrodniczo-historyczna

20 osób

2

Sala edukacyjna

w Chacie GPN na Hali Długiej   

stacjonarne zajęcia edukacyjne,

ekspozycja dot. historii i  przyrody polan i  pasterstwa

40 osób

3

Schron Papieżówka

stacjonarne zajęcia edukacyjne,

ekspozycja dot. związków Jana Pawła II z Gorcami i geologii

10 osób

4

Zaplecze edukacyjno-konferencyjne w budynku dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 

stacjonarne zajęcia edukacyjne,

wystawy fotograficzne i plastyczne

50 osób/sala konferencyjna

20 osób/ sala edukacyjna

5

Ośrodek Edukacyjny GPN

 

stacjonarne zajęcia edukacyjne,

konferencje, ekspozycja

 

50 osób/ sala konferencyjna

20 osób/ sala edukacyjna

20 osób/ekspozycja przyrodnicza

6

Szałas pod polaną Pańska Przechybka

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

7

Wiata edukacyjna na polanie Żubrowisko

Miejsce ogólnodostępne

30 osób

8

Szałas na polanie Jankówki

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

9

Szałas na polanie Podskały

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

10

Szałas na polanie Przysłop Górny

Miejsce ogólnodostępne

10 osób

 

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Lp.

Miejsca udostępniane

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Miejsce  biwakowe na polanie Oberówka

Miejsce do postawienia namiotów
z możliwością palenia ogniska.

45 osób

2

Miejsce  biwakowe na polanie Trusiówka

Miejsce do postawienia namiotów
z możliwością palenia ogniska.

45 osób

3

Miejsce ogniskowe przy Gajówce Mikołaja w Łopusznej

Wyznaczone miejsce
do palenia ogniska.

20 osób

 

 

IV. Miejsca udostępniane do wędrówki z psem w Planie Ochrony GPN

 

Lp.

Miejsca udostępniane

Sposoby udostępniania

1

Szlak turystyczny czerwony: Rabka – Stare Wierchy – Turbacz – Zielenica – granica Parku

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

2

Szlak turystyczny niebieski: Trusiówka – przełęcz Borek na odcinku od polany Trusiówka do Papieżówki

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

3

Szlak turystyczny zielony: Koninki – Tobołów – Obidowiec – Stare Wierchy i odcinek ścieżki edukacyjnej „Wokół doliny Poręby” od polany Suhora do polany Młynarska

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

4

Szlak spacerowy: Koninki – Leśniczówka Hucisko – dolina Olszowego potoku – Tobołów – Poręba Górna na odcinku drogi dolinowej: Koniki – Leśniczówka Hucisko – Czarne Błota w dolinie Olszowego potoku

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

5

Szlak spacerowy: Leśniczówka Hucisko – dolina potoku Turbacz – Czarne Błota na odcinku drogi dolinowej Leśniczówka Hucisko – Stara Huta w dolinie potoku Turbacz

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

6

Szlak spacerowy: Dolina Łopusznej na odcinku Gajówka Mikołaja do Żubrowiska

Szlak udostępniony do wędrówki z psem, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

7

Park Dworski w Porębie Wielkiej (210c–210w)

Udostępniony do wędrówki z psem,
obowiązkowo na smyczy i w kagańcu

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska