Strona główna  - Bilet wstępu do GPN
Bilet wstępu do GPN

 
 
 
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2023
Dyrektora GPN z dnia 17.07.2023r.
 
 
CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP DO GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 

§ 1

1. Opłata za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego jest pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1735). Obowiązkiem wchodzącego na teren Parku jest zakup biletu.

 2. Opłaty nie są pobierane za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej (Obwód Ochronny Dwór). Z opłat wyłączone są również odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic GPN:
- szlak żółty: Poręba Górna - Stare Wierchy,
- szlak zielony: Stare Wierchy -  Obidowiec
- szlak czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Rozdziele - Turbacz,
- szlak zielony: Przysłop - Gorc,
- szlak niebieski: Gorc - Lubomierz-Rzeki.

 

§ 2

1. Opłata za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego wynosi:

a) 8,00 zł – bilet normalny ważny 1 dzień,

b) 4,00 zł – bilet ulgowy ważny 1 dzień,

c) 16,00 zł - bilet normalny ważny 3 dni,

d) 8,00 zł - bilet ulgowy ważny 3 dni,

e) 40,00 zł - bilet normalny ważny 7 dni,

f) 20,00 zł - bilet ulgowy ważny 7 dni,  

g) 160,00 zł – bilet normalny 3 miesięczny – ważny 90 dni od daty zakupu – imienny,

h) 80,00 zł – bilet ulgowy 3 miesięczny – ważny 90 dni od daty zakupu – imienny.

2. Okres ważności biletu jest liczony w stosunku do dni kalendarzowych, a nie do czasu trwania doby.

3. Opłaty trzydniowe, siedmiodniowe 3-miesięczne upoważniają do wstępu na teren Parku w następujących po sobie kolejnych trzech, siedmiu dniach lub 90 dniach.

4. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie wiąże się ze zwrotem kosztów jego zakupu.

 

§ 3

1. Sposoby sprzedaży biletów wstępu:

- sprzedaż stacjonarna  (w punktach poboru opłat w Porębie Wielkiej - Koninkach i Lubomierzu – Rzekach oraz w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej 4 (w godzinach otwarcia tych obiektów) oraz w tzw. mobilnych punktach sprzedaży biletów,

- sprzedaż online (za pomocą internetowego systemu sprzedaży – www.eparki.pl oraz w aplikacji mobilnej).

2. Opłaty są pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo GPN.

3. W przypadku braku obsługi w punktach pobierania opłat, odwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym lub w aplikacji mobilnej), bądź u osoby upoważnionej do pobierania opłat,
w tzw. mobilnym punkcie sprzedaży biletów.

4. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest:
- bilet w wersji papierowej ważny z paragonem fiskalnym wydanym przez kasjera,
- bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż online).
Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

5. Opłaty za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego są pobierane przez cały rok przy czym:
- opłat nie pobiera się: 1 stycznia – dzień utworzenia GPN oraz w drugą niedzielę sierpnia – Święto Ludzi Gór,
- sprzedaż online w sieci Internet i aplikacjach mobilnych odbywa się przez cały rok przez całą dobę,
- sprzedaż stacjonarna odbywa się od 1 stycznia do 31 grudnia w punktach obsługi ruchu turystycznego w Porębie Wielkiej - Koninkach i Lubomierzu – Rzekach (w dniach i godzinach pracy tych obiektów),
- w kasie Ośrodka Edukacyjnego i Wystawy Przyrodniczej GPN (w dniach i godzinach pracy tych obiektów),
- sprzedaż mobilna odbywa się przez cały rok na wszystkich szlakach i ścieżkach edukacyjnych z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego.

 

§ 3

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. i art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r. opłat za wstęp nie pobiera się od:

1. dzieci w wieku do 7 lat;
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4. mieszkańców gmin położonych w granicach  parku  narodowego i gmin graniczących z parkiem, tj. gmin wiejskich: Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ i gminy miejsko-wiejskiej Rabka-Zdrój;*
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny;
6. ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym Grupy Podhalańskiej GOPR posiadających ważną legitymację służbową, wykonujących działania ratownicze (w myśl Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r.).

 

§ 4

Zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są: 
a) uczniowie szkół i studenci;
b) emeryci i renciści;
c) osoby niepełnosprawne;
d) żołnierze służby czynnej.

 

§ 5

Podstawą do zakupu biletu ulgowego lub zwolnienia z opłat jest okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaganych warunków.

 

 § 6

Środki uzyskane z opłat za wstęp do Parku są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, utrzymania czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającej na terenie GPN. 

 

 § 7

Do kontroli biletów upoważnieni są funkcjonariusze Straży Parku, dyrektor, zastępca dyrektora, leśniczowie, podleśniczowie i strażnicy obwodów ochronnych.

   

Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymująych się aktulanym dokumentem poświadczającym stale zamieszkanie na terenie jeden z wymienionej gmin. 

Dowodem potwierdzającym zwolenie z opłaty może być okazanie przy kontroli biletu np. zaświadczenia z urzędu gminu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, na których widnieje miejsce zamieszkania, rachunku za prąd lub innego dokumentu potweirdzającego fakt zamieszkania na terenie ww. gmin. Dokumenty mogą być okazane w wersji elektronicznej. 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska