Strona główna  - Bilet wstępu do GPN
Bilet wstępu do GPN

Bilet wstępu na niektóre obszary Gorczańskiego Parku Narodowego obowiązują od 2013 roku. 
 
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2021
Dyrektora GPN z dnia 08.04.2021r.
 
Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Gorczańskiego Parku Narodowego oraz udostępniania obszaru parku
 
A. Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Gorczańskiego Parku Narodowego
 
§ 1
1. Opłaty pobierane są za wstęp na następujące obszary Parku:
a) szlak w dolinie Potoku Turbacz na odcinku polana Hucisko –  Olszowy Potok;
b) szlak w dolinie Olszowego Potoku na odcinku polana Hucisko - Poręba Górna;
c) szlak niebieski na odcinku polana Hucisko – Turbacz;
d) szlak zielony na odcinku polana Tobołów – Obidowiec;
e) ścieżki edukacyjne (przyrodnicze):  "Dolina potoku Turbacz", "Na Turbaczyk".
 
2. Wysokość opłat za jednorazowy – jednodniowy wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 wynosi:
a) Bilet normalny – 6,00 zł
b) Bilet ulgowy – 3,00 zł
 
3. Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres 3 dni wynosi:
a) Bilet normalny – 12,00 zł
b) Bilet ulgowy – 6,00 zł
 
4. Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres 7 dni wynosi:
a) Bilet normalny – 30,00 zł
b) Bilet ulgowy – 15,00 zł
 
§ 2
Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 - 4  są pobierane są całorocznie.
 
§ 3
Opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 nie pobiera się od:
1. dzieci w wieku do 7 lat;
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4. mieszkańców gmin położonych w granicach  parku  narodowego i gmin graniczących z parkiem tj. gmin Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój;
5. osób udających się do wyznaczonych miejsc kultu religijnego;
6. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.
 
§ 4
 
Upoważnionymi do opłat ulgowych za wstęp na obszary wymienione w §1 ust. 1 są: 
a) uczniowie szkół i studenci;
b) emeryci i renciści;
c) osoby niepełnosprawne;
d) żołnierze służby czynnej.
 
§ 5
 
Podstawą do zakupu biletu ulgowego lub zwolnienia z opłat jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków.
 
§ 6
 
Środki uzyskane z opłat za wstęp na niektóre obszary Parku są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, utrzymania czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającej na terenie GPN. 
 
§ 7
Do kontroli biletów upoważnieni są funkcjonariusze Straży Parku, dyrektor, zastępca dyrektora, leśniczowie, podleśniczowie i strażnicy obwodów ochronnych.
 
§ 8
 
Bilety wymienione  w §1 ust. 2 można nabywać w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej 4 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.15- 15.15 – oraz w punktach obsługi ruchu turystycznego w Koninkach i Lubomierzu-Rzekach. Bilety sprzedawane są również online oraz w aplikacji mobilnej. 
 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska