Strona główna  - Zasady organizacji imprez na obszarze GPN
Zasady organizacji imprez na obszarze GPN
Informacje dot. zasad organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego:
 
  • Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających GPN wszelkie imprezy edukacyjne, turystyczne, sportowe i rekreacyjne mogą odbywać się na terenie Parku wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Zgoda wydawa na jest na podstawie przedstawionego programu i regulaminu imprezy. 
  • Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.
  • Zasady nie ujęte w regulaminie, a dotyczące korzystania z terenu  Parku reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 14.01.2020 r. poz. 55).


Zarówno organizatorzy wycieczek grupowych jak i turyści indywidualni, przed wyjściem na wycieczkę w Gorce winni zapoznać się z:

  • zapisami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1241),
  • regulaminem dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy.
 
Organizacja ogniska dla grup zorganizowanych na terenie miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka: 
  • każdorazowa organizacja ogniska dla grupy zorganizowanej na terenie miejsc biwakowych podlega zgłoszeniu osobom obsługującym dane miejsce, leśniczemu danego Obwodu Ochronnego lub zgłoszenia w sekretariacie GPN
  • organizator oraz uczestnicy imprez zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania zapisów regulaminu miejsc biwakowych 
  • uiszczenie opłat zawartych w załączniku nr 4 jest obowiązkiem organizatora.
 
Ważne telefony:
Obsługa miejsc biwakowych - Bartłomiej Palac - 888-952-371
Leśniczy O. O. Suhora - Michał Kosiarski - 660-490-273, 18 3317 010 (Oberówka)
Leśniczy O. O. Turbacz - Mieczysław Gomółka - 503-421-588 (Trusiówka)
Sekretariat GPN - 18 3317 207
Specjalista ds. udostępniania - Małgorzata Józefiak - 600-382-119 
 
Nr konta GPN 87 1130 1150 0012 1253 5320 0002 
 
Krystyna Popko - Tomasiewicz
Aktualizacja treści: Małgorzata Józefiak
 
_______________________________________________________________________________

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2021

                                                                            Dyrektora GPN z dnia 08.04.2021r.

B. Cennnik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka oraz parkingu Trusiówka

 

Cennik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka
oraz parkingu przy miejscy biwakowym Trusiówka

Miejsce biwakowe

Oberówka, Trusiówka

Opłata jednorazowa, pobierana z góry

Ustawienie namiotu
i nocowanie na miejscu biwakowym

Osoby dorosłe

5,00 zł/doba

Dzieci i młodzież do lat 18

4,00zł/doba

Dzieci do lat 7, niepełnosprawni

bezpłatnie

Rozpalenie ogniska*

 

5,00 zł

*maksymalny czas korzystania z miejsca ogniskowego

po dokonaniu opłaty – 3 godz.

 

Grillowanie*

3,00 zł

*tylko w miejscu wyznaczonym przez obsługującego

Wiązka opałowa

10,00 zł

Wypożyczenie sprzętu grillowego

5,00 zł

Korzystanie z miejsca biwakowego

2zł/osobę

Korzystanie z toalety*

 

2 zł

*opłata uiszczana w automacie wrzutowym

 

Miejsce parkingowe Trusiówka

Opłata jednodniowa, pobierana z góry przy wjeździe na parking

Samochód osobowy

5,00 zł/postój do 2 godz.

10,00 zł/postój powyżej 2 godz.

Motocykl, motorower

2,00 zł/postój do 2 godz.

4,00 zł/postój powyżej 2 godz.

Samochód dostawczy
i bus pow. 7-osobowy

8,00 zł/postój do 2 godz.

16,00 zł/postój powyżej 2 godz.

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie miejsc biwakowych, parkingu oraz toalety
przeznaczone są na ich utrzymanie.

 

         
C. Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów organizacji imprez rekreacyjnych
 

Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego

do celów organizacji imprez rekreacyjnych

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych na terenie miejsc biwakowych

Trusiówka i Oberówka

2 zł/za każdy dzień imprezy

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych na szlakach turystycznych, spacerowych
i ścieżkach edukacyjnych

6 zł/za każdy dzień imprezy

Kaucja wniesiona przez organizatora imprezy w celu zabezpieczanie kosztów renowacji potencjalnych strat w środowisku przyrodniczym lub infrastrukturze turystycznej Parku powstałych
w wyniku organizacji imprezy

6 zł/za każdego uczestnika

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego
przeznaczone są na ich utrzymanie.

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska