Strona główna  - Zasady organizacji imprez na obszarze GPN
Zasady organizacji imprez na obszarze GPN
Informacje dot. zasad organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego:
 
  • Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających GPN wszelkie imprezy edukacyjne, turystyczne, sportowe i rekreacyjne mogą odbywać się na terenie Parku wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Zgoda wydawa na jest na podstawie przedstawionego programu i regulaminu imprezy. 
  • Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.
  • Zasady nie ujęte w regulaminie, a dotyczące korzystania z terenu  Parku reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.


Zarówno organizatorzy wycieczek grupowych jak i turyści indywidualni, przed wyjściem na wycieczkę w Gorce winni zapoznać się z:

  • zapisami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
  • regulaminem dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy.
 
Organizacja ogniska dla grup zorganizowanych na terenie miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka: 
  • każdorazowa organizacja ogniska dla grupy zorganizowanej na terenie miejsc biwakowych podlega zgłoszeniu osobom obsługującym dane miejsce, leśniczemu danego Obwodu Ochronnego lub zgłoszenia w sekretariacie GPN
  • organizator oraz uczestnicy imprez zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania zapisów regulaminu miejsc biwakowych 
  • uiszczenie opłat zawartych w załączniku nr 5 jest obowiązkiem organizatora.
 
Ważne telefony:
Obsługa miejsc biwakowych - Bartłomiej Palac - 888-952-371
Leśniczy O. O. Suhora - Michał Kosiarski - 660-490-273, 18 3317 010 (Oberówka)
Leśniczy O. O. Turbacz - Mieczysław Gomółka - 503-421-588 (Trusiówka)
Sekretariat GPN - 18 3317 207
Specjalista ds. udostępniania - Małgorzata Józefiak - 600-382-119 
 
Nr konta GPN 87 1130 1150 0012 1253 5320 0002 
 
Krystyna Popko - Tomasiewicz
Aktualizacja treści: Małgorzata Józefiak
 
_______________________________________________________________________________

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2023

                                                                         Dyrektora GPN z dnia 17.07.2023r.

A.      Cennik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka oraz miejsca parkingowego Trusiówka

           

Cennik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka
oraz miejsca parkingowego Trusiówka

Miejsce biwakowe

Oberówka, Trusiówka

Opłata jednorazowa, pobierana z góry

Nocowanie w miejscu biwakowym

Osoby dorosłe


10,00 zł/doba

Dzieci i młodzież do lat 18


5,00 zł/doba

Osoby z niepełnosprawnością


bezpłatnie

Rozpalenie ogniska

 

5,00 zł/os.

(w cenie zawiera się opłata za korzystanie z miejsca biwakowego, wypożyczenie rusztu i sprzętu ogniskowego
udostępnienie toalety dla całej grupy)

NIEDOZWOLENE JEST ZBIERANIE DREWNA W LESIE

Opał można nabyć u obsługi miejsca biwakowego.

Korzystanie z miejsca biwakowego

5 zł/od osoby, dot. osób piknikujących,
nie korzystających z noclegu

Korzystanie z toalety*

 

2 zł

*opłata uiszczana w automacie wrzutowym

 

Miejsce parkingowe Trusiówka

Opłata pobierana z góry przy wjeździe na parking

Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej,
który należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą

Samochód osobowy

12,00 zł

Motocykl, motorower

5,00 zł

Samochód dostawczy
i bus pow. 7-osób

18,00 zł

Parkowanie w porze nocnej godz. 20:00 – 7:00*

12 zł

* Pozostawienie pojazdu
na noc możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty parkingowej

W przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty na parkingu obowiązuje zakup biletu poprzez internetową platformę sprzedaży biletów.

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie miejsc biwakowych, miejsc parkingowych
oraz toalety przeznaczone są na ich utrzymanie.

 

B.      Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów organizacji imprez rekreacyjnych

Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego

do celów organizacji imprez rekreacyjnych

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych
w miejscach biwakowych

Trusiówka i Oberówka

2 zł/od osoby

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych na szlakach turystycznych, spacerowych
i ścieżkach edukacyjnych

 

10 zł/od osoby*
*Do ceny należy doliczyć opłatę za wstęp na teren GPN zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W przypadku imprezy niekomercyjnej możliwe jest zwolnienie z opłaty, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu do Parku zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

Kaucja wniesiona przez organizatora imprezy w celu zabezpieczenia kosztów renowacji potencjalnych strat w środowisku przyrodniczym lub infrastrukturze turystycznej Parku powstałych
w wyniku organizacji imprezy

10 zł/za każdego uczestnika

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego
przeznaczone są na ich utrzymanie.

 

 C.      Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów filmowania i fotografowania komercyjnego.  

Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów filmowania i fotografowania komercyjnego

Fotografowanie i filmowanie


   100 zł/za jeden dzień


Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.

Wykonanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego nad terenem Parku wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego
przeznaczone są na ich utrzymanie.

  

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska