Strona główna  - Grzyby
Grzyby
  Rola grzybów w przyrodzie, jako reducentów rozkładających martwą materię organiczną, pasożytów wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych czy symbiontów wchodzących w związki mikoryzowe z roślinami wyższymi, w tym wszystkimi leśnymi drzewami, jest tak duża, że uwaga, jaką do tej pory poświęcono grzybom w Gorcach nie odzwierciedla tych zasług.

   Dotychczasowe badania mikologiczne w Gorcach znalazły odzwierciedlenie w zaledwie kilku opracowaniach, z których dwa: prof. S. Domańskiego i prof. W. Wojewody przyniosły znaczące dane na temat różnorodności podstawkowych grzybów wielkoowocnikowych, a praca prof. K. Turnau była przyczynkiem do znajomości workowców na tym terenie.

  Łączna liczba opublikowanych dotychczas macromycetes z obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego wynosi 328 gatunków, w tym 254 Basidiomycota i 74 Ascomycota i jest niewspółmiernie niska w porównaniu z innymi obszarami chronionymi w Polsce. Podjęcie dalszych badań na tym polu jest koniecznością, tym bardziej, że ostatnie prace mikologiczne miały tutaj miejsce kilkadziesiąt lat temu. Ponadto lista notowanych grzybów nie obejmuje szeregu pospolitych gatunków, które z pewnością są obecne na terenie Parku.

  W GPN stwierdzono dotychczas 14 gatunków prawnie chronionych; tj. pięć gatunków kolczakówek: pomarańczową Hydnellum aurantiacum, modrawą H. coeruleum, kieliszkowatą H. cyathiforme, czarną H. nigrum i wonną H. suaveolens, a ponadto kurzawkę bagienną Bovista paludosa, jodłownicę górską Bondarzewia mesenterica, siatkolista maczugowatego Gomphus clavatus, dwupierścieniaka cesarskiego Catathelasma imperiale, szyszkowca łuskowatego Strobilomyces strobilaceus, szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa i krótkotrzonowego S. brevipes, gwiazdosza uwieńczonego Geastrum coronatum oraz soplówkę jodłową Hericium flagellum.

Kilkadziesiąt gatunków odnalezionych na terenie GPN znajduje się na krajowej, czerwonej liście grzybów zagrożonych (z roku 2006), w kategoriach:
  • wymierające (E): naziemek owczy Albatrellus ovinus, naziemek grzebieniasty A. cristatus, naziemek pozrastany A confluens, łycznik kołnierzasty Panellus ringens,
  • narażone (V): m.in. bokówka biała Pleurocybella porrigens, kurzawka bagienna Bovista paludosa, borowik przyczepkowy Boletus appendiculatus, szczecinkowiec jodłowy, Hymenochaete cruenta, smolucha świerkowa Ischnoderma benzoinum,
  • rzadkie (R): m.in. klejówka różowa Gomphidius roseus, wodnicha gołąbkowa Hygrophorus russula, grzybiec purpurowozarodnikowy Porphyrellus porphyrosporus, grzybówka szafranowa Mycena crocata, klejówka świerkowa Gomphidius glutinosus, gąbkowiec północny Climacocystis borealis,
  • o nieokreślonym zagrożeniu (I): m.in. czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea.

Lista dotychczas notowanych gatunków grzybów wielkoowocnikowych Gorców w przygotowaniu.

Paweł Czarnota
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska