Strona główna  - Świat zwierząt
Świat zwierząt
   W granicach GPN różnorodne zbiorowiska leśne, ziołorośla, młaki i ekosystemy łąk wraz z dolinami potoków o pierwotnym charakterze, tworzą środowisko dla licznych taksonów zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Fauna Parku, jak i całych Gorców ma charakter typowo karpacki. Reprezentują ją gatunki o szerokim zasięgu występowania oraz grupa gatunków górskich i borealno-alpejskich.

   Fauna kręgowców Vertebrata liczy 214 gatunków, w tym 4 gatunki ryb Pisces, 8 gatunków płazów Amphibia, 5 gatunków gadów Reptilia, 140 gatunków ptaków Aves i 56 gatunków ssaków Mammalia. Na szczególną uwagę zasługują dwie ostatnie z wymienionych gromad, gdyż są reprezentowane przez gatunki związane z pierwotną puszczą karpacką. Na pierwszym miejscu należy wymienić duże drapieżniki: wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx. Zwierzęta te, choć nielicznie, są stale stwierdzane na terenie GPN. Interesujący jest też fakt, że począwszy od połowy lat 80. ubiegłego wieku, prawie każdego roku pojawia się niedźwiedź Ursus arctos. Najczęściej jest to młody, migrujący osobnik.

   Populacje ssaków kopytnych są stosunkowo liczne w GPN. Lasy z bogatym runem i podszytem oraz łąkowa roślinność polan zapewniają im bogatą bazę pokarmową. Obecność saren Capreolus capreolus, jeleni Cervus elaphus i dzików Sus scrofa jest z kolei bardzo istotna dla funkcjonowania leśnych ekosystemów GPN.

   Różnorodność drzewostanów i ich naturalny charakter sprzyja występowaniu rzadkich gatunków ptaków, takich jak: głuszec, puszczyk uralski, sóweczka, bocian czarny, orzeł przedni – należących do zespołu zwierząt puszczańskich. Obecność rzadkich w skali europejskiej ptaków spowodowała, że GPN został włączony do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

   Fauna bezkręgowców w Gorcach jest słabiej zbadana niż świat zwierząt kręgowych. Pod koniec XX wieku podjęto badania nad wybranymi grupami bezkręgowców, głównie owadów, m.in. ważek Odonata, motyli Lepidoptera, błonkoskrzydłych Hymenoptera oraz chrząszczy Coleoptera z rodziny kózkowatych Cerambycidae, biegaczowatych Carabidae i ryjkowcowatych Curculionidae. Utworzenie GPN zwiększyło zainteresowanie zoologów, dzięki czemu badania w Gorcach mogą przynieść nowe odkrycia.

   Mimo, że zasięg karpackiej puszczy został znacznie ograniczony, nadal jest ona sprawnie funkcjonującym ekosystemem. Fauna Gorców to bogaty zespół gatunków, tworzących złożoną, a zarazem kruchą sieć zależności. Jej ochrona i dokładne poznanie procesów przyrodniczych jest jednym z najważniejszych zadań Gorczańskiego Parku Narodowego.
 
                                                                                                                      Mariola Stefanik
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska