Strona główna  - Paweł Czarnota
Paweł Czarnota

Paweł Czarnota
dr hab. inż., leśnik, biolog – lichenolog
ur. 15.12.1965 r. w Kraśniku
mgr inż. 1990 – Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie,
dr 1999 – Wydział Biologiczno-Geograficzny, Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
dr hab. 2007 – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

adres do korespondencji:

Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego,
Poręba Wielka 590
34–735 Niedźwiedź, tel. 018 3317945 w. 46
e-mail pawczarnota@poczta.onet.pl

Tematyka badawcza:

 • różnorodność gatunkowa i zmiany w biocie porostów na obszarze Polski, w szczególności Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego;
 • taksonomia, ekologia i chorologia gatunków z rodzaju Micarea i Bacidia (lichenizowane Ascomycota);
 • wykorzystanie porostów w bioindykacji antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego;
 • znaczenie lasów o charakterze pierwotnym dla zachowania różnorodności porostów;
 • przyczynki po poznania bioty porostów innych regionów Europy;
 • dynamika gatunków lasotwórczych i zbiorowisk leśnych na obszarze GPN;
 • monitoring zmian roślinności w lasach i na polanach Gorców.
Przebieg pracy:
Gorczański Park Narodowy: 1990–1993 leśniczy technolog, Pracownia Naukowa GPN: 1993–1999 asystent naukowo-badawczy, 1999–2009 adiunkt, XI.2009–IV.2010 p.o. kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej GPN, od V.2010 kierownik PN-E.

Członkostwo i funkcje:
 • Sekcja Lichenologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Stowarzyszenie „Zespół Akarologiczny” w Poznaniu
 • Sekcja Lichenologiczna Czeskiego Towarzystwa Botanicznego
Nagrody i wyróżnienia:
Odznaka honorowa Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (2006).

Granty i stypendia:
 • Grant KBN nr 6P205 058 04: Wykorzystanie porostów jako bioindykatorów skażenia środowiska Gorczańskiego Parku Narodowego. (1993–1995).
 • Grant KBN nr 3P04C 040 23: Rodzaj Micarea (Micareaceae, Ascomycotina lichenisati) w Polsce. (2002–2006).
 • Stypendium konferencyjne Fundacji im. Stefana Batorego – sympozjum w Barcelonie, 2000.
 • Grant MNiSW nr N N304 306835: Znaczenie huraganów i gradacji Ips typographus w kreowaniu różnorodności gatunkowej porostó w lasach polskich Karpat Zachodnich (2008–2010).
Naukowe wyjazdy zagraniczne:
 • CZECHY: 7th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. Prachatice (Šumava, Czechy), 2000.
 • HISZPANIA: The 4th International Association of Lichenology Symposium. Progress and Problems in Lichenology at the Turn of the Millenium. Barcelona, 2000.
 • LITWA: 15th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists. Wilno, Birštonas – Prienai district, 2002.
 • CZECHY: 9th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. Hajnice near Mirochov, S Bochemia, 2002.
 • CZECHY: 10th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. Krasna Lipa, Park Narodowy Česke Svýcarsko, 2003.
 • CZECHY: Pruhonice k/Pragi (Instytut Botaniki AV ČR); Brno (A. Vězda), 2003. Badania porównawcze nad rodzajem Micarea w zielnikach PRA, Hb. A. Vězda.
 • UKRAINA: Zjazd Lichenologów Polskich, Podole, 2003. Workshop.
 • WIELKA BRYTANIA, Szkocja: Edynburg, Royal Botanic Garden, 2003 – prace taksonomiczne nad rodzajem Micarea w herbarium E. Workshop for The Native Woodlands Discussion Group and Argyll Green Woodworkers Association, Lohgoilhead, Scotland, 2003.
 • CZECHY: 11th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. Rychlebske hory, Raci udoli, 2004.
 • Finlandia: Helsinki, Finish Museum of Natural History, 2004 – prace taksonomiczne nad rodzajem Micarea w herbarium H-NYL i H.
 • Estonia: The 5th Symposium of the International Association for Lichenology. Endla Nature Reserve and E part of Estonia – post-symposium excursion, 2004.
 • CZECHY – SŁOWACJA: 13th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society, Bielé Karpaty, Hruba Vrbka, 2006.
 • Rumunia: Tourist management and sustainable development in protected areas, by Alpine – Carpathian Cooperation for Carpathian Network of Protected Areas, Zarnesti, Piatra Craiului National Park 2006. Workshop.
 • CZECHY: 15th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. Central Bohemia, Středočeská pahorkatina, Sejce on Vltava River, 2008.
 • CZECHY: Prace taksonomiczne – badania porównawcze nad rodzajem Bacidia w herbarium Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Pruhonicach k/Pragi (PRA), 2008.
 • SŁOWACJA: Międzynarodowe badania lichenologiczne Karpat Zachodnich. Niskie Tatry, Tatry Bielańskie, Murańska planina, 2008.
 • ESTONIA: 17th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists. Wyspa Saaremaa, 2008.
 • CZECHY: 16th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. West Bohemia, Svatošské Skály on Ohře River, near Karlovy Vary, 2009.
 • CZECHY: Prace taksonomiczne – badania porównawcze nad rodzajem Bacidia w herbarium Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Pruhonicach k/Pragi (PRA), 2009.
 • SŁOWACJA: Międzynarodowe badania lichenologiczne Karpat Zachodnich. Murańska planina, 2009.
 • LITWA: XVIII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists and Nordic Lichen Society Meeting. Asveja Regional Park, Dubingiai, 19–23.09.2011.
 • CZECHY: 19th Spring Meeting of the Bryological-Lichenological Section of the Czech Botanical Society. 19–22.04.2012. Orlické hory. Workshop, badania terenowe.
 • NIEMCY: Badania lichenologiczne gór Harz (Harz Nationalpark; Sachsen Anchalt, Niedersachsen). 6–12.05.2012.
 • SZWECJA: 20th Meeting of Nordic Lichen Society, Vadstena, Sweden, 11–15.08.2013. Conference & Workshop. Zbiór materiałów lichenologicznych w centralnej Szwecji, 15–18.08.2013.
 • Czechy: Czynny udział w projekcie ‘Completeness and reproducibility of data on lichen biodiversity of small territories’ Key study on old-growth lowland forest remnants in Central Europe. Kierownik projektu: dr Jan Vondrak, Czech University of Life Sciences Praha. 30.03–6.04.2014, Lednice.
 • Łotwa: XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists. 22–26 September, 2014. Skede, Talsi region.
 • Węgry, Rumunia, Ukraina: Realizacja grantu NCN 2013/11/B/NZ9/00793 „Zadrzewienia dębowe w krajobrazie wiejskim regionu Karpat: pochodzenie, dynamika i wartości przyrodnicze”. Wykonawca badań lichenologicznych, 14-23.05.2015 & 5-12.06.2015.
 • Niemcy: Badania lichenologiczne gór Harz (Harz Nationalpark; Sachsen Anchalt, Niedersachsen), wspólnie z niemieckimi lichenologami – H. U. Kisson, R. Stordeur, 19–22.09.2016; zbiór i identyfikacja materiałów.

Ważniejsze publikacje:

 • Czarnota P. 1994. Porosty zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej w Gorcach. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 1: 91–95.
 • Niemtur S., Loch J., Chwistek K. & Czarnota P. 1994. Charakterystyka ilościowa odnowień naturalnych Picea abies (L.) Karst., Abies alba Mill. i Fagus silvatica L. w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2: 67–78.
 • Czarnota P. 1995. Zawartość mikro- i makropierwiastków w plechach Hypogymnia physodes w Gorczańskim Parku Narodowym – próba lichenoindykacji. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14.3: 69–88.
 • Niemtur S., Loch J., Chwistek K. & Czarnota P. 1996. Badania biometryczne podrostów świerka jodły i buka w Gorczańskim Parku Narodowym. Sylwan 140.2: 39–47.
 • Chwistek K., Czarnota P. & Loch J. 1997. Distribution, structure and dynamics of the European silver fir Abies alba Mill. in the Gorce National Park. Ochrona Przyrody 54: 15–25.
 • Czarnota P. 1997. Micarea adnata (Micareaceae) – a new species in the lichen flora of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 42.1: 192–193.
 • Czarnota P. 1997. Micarea synotheoides, M. hedlundii (Micareaceae) and Leptogium intermedium (Collemataceae), three lichens new to Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 42.2: 489–494.
 • Czarnota P. 1997. Hypocenomycetum caradocensis – a new association of epiphytic lichens. Fragmenta Floristica et Geobotanica 42.2: 495–501.
 • Czarnota P. 1998. Some interesting lichens from Gorce Mts (Western Beskidy Mts) new to Poland. Graphis Scripta 9: 59–61, Stockholm.
 • Czarnota P. 1998. Porosty jako indykatory zanieczyszczenia środowiska – przegląd metod lichenoindykacyjnych. Przegląd Przyrodniczy 9.1/2: 55–72.
 • Czarnota P. & Błoszyk J. 1998. Roztocza glebowe z kohorty Uropodina i Labidostommatina jako indykatory zasadności renaturalizacji lasu w Gorczańskim Parku Narodowym. Przegląd Przyrodniczy 9.1/2: 119–126.
 • Błoszyk J. & Czarnota P. 1998. Wpływ wybranych czynników na liczebność i rozmieszczenie Nicoletiella denticulata (Schrank, 1776) (Acari: Actinotrichida, Labidostommatina) w Gorczańskim Parku Narodowym, w porównaniu ze zdegradowanymi środowiskami Karkonoszy i Gór Izerskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17.4: 31–49.
 • Niewiadomska E., Jarowiecka D. & Czarnota P. 1998. Effect of different levels of air pollution on photosynthetic activity of some lichens. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 67.3–4: 259–262.             https://doi.org/10.5586/asbp.1998.033
 • Czarnota P. 2000. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19.1: 3–73.
 • Czarnota P. & Coppins B. J. 2000. A new species of Agonimia and some interesting lichens from Gorce Mts (Western Beskidy Mts) new to Poland. Graphis Scripta 11: 56–60, Stockholm.
 • Czarnota P., Loch J. & Wężyk P. 2000. Waloryzacja przyrodnicza ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego jako kryterium przestrzennego podziału przyjętych kategorii ochrony. Szczeliniec 4: 247–253, Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych.
 • Kukwa M, Zalewska A. & Czarnota P. 2000. New records of three species of the genus Micarea (lichenized Ascomycota) in Poland. Acta Mycologica 35.1: 125–133.  https://doi.org/10.5586/am.2000.015
 • Popek R. & Czarnota P. 2001. Róże Gorców. Przegląd Przyrodniczy 12.1/2: 21–29.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2001. Lichens of the genera Lepraria and Leproloma from the Gorce Mts (Western Carpathians, Poland) and note on lichenicolous fungus Paranectria oropensis found on Leproloma membranaceum. Polish Botanical Journal 46.2: 199–206.
 • Czarnota P. 2002. Caloplaca herbidella (Hue) H. Magn. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 3: 25–28, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. 2002. Fuscopannaria leucophaea (Vahl) P.M. Jørgensen. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 3: 47–50, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. 2002. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 3: 51–57, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. 2002. Pannaria pezizoides (Weber) Trevisan. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 3: 63–68, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. 2002. Epiphytic lichens as criteria of ecological conditions in forest environment of the Gorce National Park (Western Beskidy, Carpathians, S. Poland). Bibliotheca Lichenologica 82: 197–207, Germany.
 • Czarnota P. 2002. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego. Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków – uzupełnienia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 21.2: 177–184.
 • Czarnota P. 2002. Porosty Rezerwatu Żebracze w Beskidzie Sądeckim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 21.4: 385–410.
 • Czarnota P. 2003. Notes on some new and noteworthy lichens from southern Poland. Graphis Scripta 14: 18–26, Stockholm.
 • Czarnota P. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w Gorcach. Monographiae Botanicae 91: 159–176.      https://doi.org/10.5586/mb.2003.010
 • Czarnota P. 2003. Micarea Fr. – krużynka. In: Fałtynowicz W., The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist. pp. 188–193. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Motiejūnaitė J., Kukwa M., Czarnota P., Prigodina-Lukošienė I., Himelbrant D., Kuznetsova E. & Kowalewska A. 2003. Lichens and allied fungi collected during the XV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists in Lithuania. Botanica Lithuanica 9.2: 109–119, Wilno.
 • Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Berger F., Guttova A., Halda J.P., Kocourkova J. & Uhlik P. 2003. Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese (CHKO Třeboňsko, 11.-14.IV. 2002) [Lichens recorded during the 9th spring meeting of the Bryological-Lichenological Section in Hajnice near Mirochov, South Bohemia]. Bryonora 32: 7–17, Praga.
 • Czarnota P. 2004. Opegrapha gyrocarpa Flot. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 4: 59–63, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. & Kiszka J. 2004. Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tsch.-Woess & Poelt. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 4: 107–110, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. & Krzewicka B. 2004. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostrup. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 4: 89–94, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Krzewicka B. & Czarnota P. 2004. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. In: Bielczyk U., Cieśliński S. & Fałtynowicz W. (eds.) Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland. 4: 7–12, Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Czarnota P. 2004. New and some rare species of the genus Micarea (Micareaceae) in the lichen flora of Poland. Polish Botanical Journal 49(2): 135–143.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2004. Some sorediate lichens and lichenicolous fungi new to Poland. Graphis Scripta 15: 24–32, Stockholm.
 • Czarnota P. 2005. Porosty z rodzaju Micarea Fr. na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica 5: 77– 94. Uniwersytet Gdański.
 • Czarnota P., Glanc K. & Nowak J. 2005. Materiały do bioty porostów Gorców ze zbiorów Herbarium Instituti Botanici Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 12(2): 327–370.
 • Czarnota P. & Coppins B. J. 2005. A second Micarea with a hypothecial K+ violet pigment. Lichenologist 37(6): 477–479. https://doi.org/10.1017/S0024282905015318
 • Aptroot A., Czarnota P., Jüriado I., Kocourkvá J., Kukwa M., Lõhmus P., Palice Z., Randlane T., Saag L., Sérusiaux E., Sipman H., Sparrius L.B., Suija A & Thüs H. 2005. New or interesting lichens and lichenicolous fungi found during the 5th Symposium in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica 41: 13–22, Tartu.
 • Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyżewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L. & Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. Polish Botanical Journal 50.1: 39–64.
 • Czarnota P. & B.J. Coppins. 2006. A new Bacidia with long-necked pycnidia from Central Europe. Lichenologist 38.5: 407–410. https://doi.org/10.1017/S0024282906005986
 • Czarnota P. 2006. Porosty. W: Różański W., Czarnota P., Stefanik M. & Tomasiewicz J. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. pp. 122–131. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka – Kraków.
 • Czarnota P., Guttová A., Halda J.P., Kukwa M., Liška J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. 2006. Lichens recorded during 13th spring bryo-lichenological days on an excursion to the hills Tematínske vrchy (Považský Inovec Mts., Slovakia) Bryonora 38: 26–39, Praha.
 • Flakus A., Kukwa M. & Czarnota P. 2006. Some interesting records of lichenized and lichenicolous Ascomycota from South America. Polish Botanical Journal 51.2: 209–215.
 • Kukwa M. & Czarnota P. 2006. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. Herzogia 19: 111–123, Austria.
 • Czarnota P. 2007. The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish Botanical Studies 23: 1–199.
 • Czarnota P. 2007. Lecidea variegatula (Lecanorales, zlichenizowane Ascomycota) nie jest gatunkiem wymarłym w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14.1: 175–181.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2007. Rinodina griseosoralifera, a lichen species new to the Western Carpathians. Acta Mycologica 42.2: 287–290. https://doi.org/10.5586/am.2007.032
 • Czarnota P. & Coppins B. J. 2007. Contribution to the knowledge of rare Bacidia s.lat. (Lecanorales, lichenized Ascomycetes) from Central Europe including a new, pallid forma of Bacidia hemipolia. Nova Hedwigia 85.3-4: 503–513. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2007/0085-0503
 • Svoboda D., Czarnota P., Bouda F., Halda J. P., Liška J., Kukwa M., Müller A., Palice Z., Peska O., Šoun J., Zelinková J. & Vondrák J. 2007. Lišejníky zaznamenané během 13. Jarního setkání Bryologicko-Lichenologické Sekce ČBS na exkurzích v Bílých Karpatech a dalších lokalitách na JV Moravě [Lichens recorded during 13th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section ČBS on excursions in Bílé Karpaty Mts. and in other localities in SE Moravia]. Bryonora 39: 39–49.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2006(2007). Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. III (Nos. 51-75). In: Olszewski T. S., Afranowicz R. & Bociąg K. (eds), Contemporary trends of botanical research – on Professor Hanna Piotrowska 80th birthday anniversary. Acta Botanica Cassubica 6: 179–188.
 • Dimos-Zych M. & Czarnota P. 2007. Porosty Doliny Łomniczki i Kotła Łomniczki we wschodniej części Karkonoszy. In: Štursa J. & Knapik R. (eds), Goekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Véd. Konf., řijen 2006, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica 44.1: 289–304.
 • Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z. & Naczk A. 2008. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora 41: 1–11.
 • Czarnota P. & Wojnarowicz A. 2008. Porosty północnej części grupy Lubania w Gorcach. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 21–49.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2008. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. I. The genus Absconditella. Folia Cryptogamica Estonica 44: 1–7.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2008. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. II. The genus Psilolechia. Folia Cryptogamica Estonica 44: 9–15.
 • Chwistek K., Armatys P. , Czarnota P. & Loch J. 2008. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie „Turbacz” w okresie 1965–2000. Studia Naturae 54.2: 23–50.
 • Malíček J., Palice Z., Bouda F., Czarnota P., Halda J.P., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Syrovátková L., Vondrák J. & Wagner B. 2008. Lišejníky zaznamenané během 15. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Sedlčansku [Lichens recorded during 15th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section CBS in the Sedlčany region]. Bryonora 42: 17–30
 • Kukwa M. & Czarnota P. 2008. Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainiiw Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15.2: 342–345.
 • Czarnota P.  2009. Symbiozy porostowe w świetle interakcji pomiędzy grzybami i fotobiontami. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 58.1-2: 229–248.
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2009. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. III. Trapelia corticola and the genus Vezdaea. Folia Cryptogamica Estonica 46: 25–31.                   http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/article/view/13660
 • Suija A., Czarnota P., Himelbrant D., Jüriado I., Kukwa M., Lõhmus P., Motiejūnaitė J. 2009. New Estonian records: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica 46: 83–86.                   http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/article/view/13667 
 • Czarnota P., Flakus A., Printzen C. 2009. Lecanora flavoleprosa (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota) found in the Carpathians. Biologia, Bratislava 64(6): 1066–1069. https://doi.org/10.2478/s11756-009-0180-x
 • Olech M. & Czarnota P. 2009. Two new Bacidia (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota) from Antarctica. Polish Polar Research 30.4: 339–246. doi:10.4202/ppres.2009.18
 • Czarnota P. 2009. Japewia tornoensis and further localities of J. subaurifera found in the Carpathians. Acta Mycologica 44(2): 259–264. https://doi.org/10.5586/am.2009.024
 • Czarnota P. & Guzow-Krzemińska B. 2010. A phylogenetic study of the Micarea prasina-group shows that Micarea micrococca includes three distinct lineages. Lichenologist 42.1: 7–20.                https://doi.org/10.1017/S0024282909990211
 • Czarnota P., Osyczka P. & Kowalewska A. 2010. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycota) in Poland. Mycotaxon 113: 449–462.      https://doi.org/10.5248/113.449
 • Kukwa M., Czarnota P. & Perz P. 2010. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia 23: 111–119. https://doi.org/10.13158/heia.23.1.2010.111
 • Suija A., Czarnota P., Himelbrant D., Kowalewska A., Kukwa M., Kuznetsova E., Leppik E., Motiejūnaitė J., Piterāns A., Schiefelbein U., Skazina M., Sohrabi M., Stepanchikova I. & Veres K. 2010. The lichen biota of three nature reserves in island Saaremaa, Estonia. Folia Cryptogamica Estonica 47: 85–96.       http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/article/view/13655
 • Czarnota P. & Kukwa M. 2010. New and noteworthy lichenized and lichenicolous fungi to Latvia. Botanica Lithuanica 16.1: 21–27.
 • Czarnota P. 2010. Notes on the knowledge of Bacidia s.lat. (lichenized Ascomycota) in Poland with two new species for the country: B. fuscoviridis and B. coprodes. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79, Supplement 1: 66. [In:] Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’. September 6–12, 2010, Warsaw.
 • Czarnota P. 2010. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 55–78.
 • Czarnota P. 2011. Micarea contexta and M. lynceola (lichenized Ascomycota), new for Poland. Polish Botanical Journal 56.2: 307–313.
 • Guzow-Krzemińska B., Halda J. & Czarnota P. 2012. A new Agonimia from Europe with a flabelliform thallus. Lichenologist 44.1: 55–66. https://doi.org/10.1017/S0024282911000600
 • Czarnota P. & Guzow-Krzemińska B. 2012. ITS rDNA data confirm a delimitationof Bacidina arnoldiana and B. sulphurella and support a description of a new species within the genus Bacidina. Lichenologist 44.6: 743–755. https://doi.org/10.1017/S0024282912000515
 • Czarnota P. 2012. New records of lichenized and lichenicolous fungi from Tatra National Park (W Carpathians). In: L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Lichen protected species: 287–300. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.
 • Czarnota P. 2012. Lichen protection needs natural forest disturbances – examples from some Polish Western Carpathian national parks. In: L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Lichen protected species: 53–66. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.
 • Stebel A. & Czarnota P. 2012. Wykaz mchów pasma Gorców w polskich Karpatach Zachodnich. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 7–25.
 • Schiefelbein U., Czarnota P., Thüs H. & Kukwa M. 2012. The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). Folia Cryptogamica Estonica 49: 59–71.                https://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/article/view/13616
 • Kuznetsova E. S., Motiejūnaitė J., Stepanchikova I. S., Himelbrant D. E. & Czarnota P. 2012. New records of lichens and allied fungi from the Leningrad Region, Russia. III. Folia Cryptogamica Estonica 49: 31–37. https://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/article/view/13613
 • Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., †Kiszka J., Kozik J., Leśniański G. & Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Botanica Cassubica 11: 75–103.
 • Motiejūnaitė J., Berglund T., Czarnota P., Himelbrant D., Högnabba F., Konoreva L. A., Korchikov E. S., Kubiak D., Kukwa M., Kuznetsova E., Leppik E., Lõhmus P., Prigodina Lukošienė I., Pykälä J., Stončius D., Stepanchikova I., Suija A., Thell A., Tsurykau A. & Westberg M. 2012: Lichens, lichenicolous and allied fungi found in Asveja Regional Park (Lithuania). Botanica Lithuanica 18.2: 85–100. https://doi.org/10.2478/v10279-012-0011-9
 • Czarnota P. & Węgrzyn M. 2012. Lichenized and lichenicolous fungi new to Babia Góra National Park (Poland, Western Carpathians). Mycotaxon 122: 89–110. https://doi.org/10.5248/122.89
 • Czarnota P. & Hernik E. 2013. Mniaecia jungermanniae and Puttea margaritella (lichenized Ascomycota) found in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(2): 175–179. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2013.014
 • Czarnota P. & Hernik E. 2013.Notes on two lichenicolous Epigloea species from Central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(4): 321–324. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2013.030
 • Czarnota P. 2013. Lobaria pulmonaria w Gorcach – dynamika populacjii perspektywy zachowania gatunku / Lobaria pulmonaria in the Gorce range (West­ern Carpathians) – population dynamics and opportunities for the species conservation. [W:] Biedunkiewicz A. & Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych: 58–59. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
 • Czarnota P. & Hernik E. 2014. Some peltigericolous microlichens from southern Poland. Acta Botanica Croatica 73.1: 159–170. https://doi.org/10.2478/botcro-2013-0025
 • Kubiak D., Czarnota P., Zduńczyk A., Dynowska M., Leśniański G., Cygańska A., Olszewska S., Sadowska-Deś A., Wojdal P. 2014. The preservation status of the lichen biota in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 „Middle Łyna River Valley – Smolajny” (the Forest Division of Wichrowo). Acta Mycologica 49.1: 135–146. https://doi.org/10.5586/am.2014.010
 • Czarnota P., Kison H-U. & Seelemann A. 2014. Remarkable records of lichens and lichenicolous fungi from the Harz National Park (Lower Saxony and Saxony-Anhalt). Herzogia 72.1: 67–82.          https://doi.org/10.13158/heia.27.1.2014.67
 • Thell A., Alstrup V., Arup U., Bendiksby M., Czarnota P., Feuerer T., Haugan R., Kärnefelt I., Klepsland J. T., Kukwa M., Launis A., Millanes A. M., Motiejūnaitė J., Nordin A., Prieto M., Pykälä J., Seaward M. R. D., Timdal E., Tsurykau A., Vitikainen O. & Westberg M. 2014. New or interesting lichens and lichenicolous fungi from the Vadstena area, Östergötland, Sweden. Graphis Scripta 26.1-2: 15–33.
 • Tsurykau A. & Czarnota P. 2014. Three lichen species of Micarea (Pilocarpaceae) new to Belarus. Acta Mycologica 49(2): 249–253. https://doi.org/10.5586/am.2014.018
 • Czarnota P. 2014. Long-term changes in epiphytic lichen biota of Norway spruce in the Gorce Mts (Poland, Western Carpathians). XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists. 22–26 September, 2014. Skede, Talsi region, Latvia. Program and Abstracts: 13. Latvian Mycologcal Society. ISBN 978-9934-14-283-3.
 • Czarnota P. 2014. Gorce jako obiekt badań lichenologicznych / Gorce as a subject for lichenological researches. [W:] Czarnota P. (red.) Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, 7–11.09.2014, Ochotnica Dolna – Gorce. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 87–88.
 • Czarnota P. 2014. XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, 7–11 września 2014, Ochotnica Dolna, Gorce. Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 83–85.
 • Czarnota P. 2015. Lecania cuprea and Micarea pycnidiophora (lichenized Ascomycota) new to Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(2): 303–307. https://doi.org/10.5586/asbp.2015.014
 • Czarnota P. & Stefanik M. (red.) 2015. Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, ss. 320.
 • Czarnota P. 2015. Porosty. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 249–260. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Czarnota P. 2015. Gorce jako obiekt badań naukowych. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 275–278. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Stefanik M., Loch J., Łabuz R., Sikora R., Czarnota P., Strauchmann E. 2015. Gorce europejskie dziedzictwo przyrody: 128137. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Czarnota P. 2016. Contribution to the knowledge of come poorly known lichens in Poland IV. Bacidia fuscoviridis and Bacidina brandii. Acta Mycologica 51(1): 1074 (e-issue). https://doi.org/10.5586/am.1074
 • Guzowska-Krzemińska B., Czarnota P., Łubek A., Kukwa M. 2016. Micarea soralifera sp. nov., a new sorediate species in the M. prasina group. Lichenologist 48(3): 161–169. https://doi.org/10.1017/S0024282916000050
 • Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Kukwa M., Adamska E., Czarnota P., Kubiak D., Pietrzykowska K. 2015. Lichen diversity in the managed forests of the Karnieszewice Forest Division and its surroundings (N Poland). Ecological Question 22: 5566. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.023
 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzowska-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and Lichenicolous Fungi of the Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Botanical Jurnal 61(1): 127160. https://doi.org/10.1515/pbj-2016-0001
 • Motiejūnaitė J., Chesnokov S. V., Czarnota P., Gagarina L. V., Frolov I., Himelbrant D., Konereva L. A., Kubiak D., Kukwa M., Moisejevs R., Stepanchinkowa I., Suija A., Tagirdzhanova G., Thell A., Tsurykau A. 2016. Ninety one species of lichens and allied fungi new for Latvia with a list of addidional records from Kurzeme. Herzogia 29(1): 143163. https://doi.org/10.13158/heia.29.1.2016.143
 • Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Coppins B., Kukwa M., Czarnota P., Sanderson N., Acton A. 2016. Methods for obtaining more complete species lists in surveys of lichen biodiversity. Nordic Jurnal od Botany 34(3): 18. https://doi.org/10.1111/njb.01053 
 • Kukwa M., Czarnota P., Łubek A. 2017. Three lichenspecies in Buellia, Catillaria, and Cheiromycina, new to Poland. Mycotaxon 132: 177–182. http://dx.doi.org/10.5248/132.177
 • Schiefelbein U., Brackel W. v., Cezanne R., Czarnota P., Eckstein J., Eichler M., Kison H.-U., Ungethüm K. & Stordeur R. 2017. Trimmatostroma arctoparmeliae sp. nov. and noteworthy records of lichenized, lichenicolous and allied fungi from the Harz Mountains and surrounding regions. Herzogia 30: 80–102.                  https://doi.org/10.13158/heia.30.1.2017.80
 • Kison H.-U., Seelemann A., Czarnota P., Ungethüm K., Schiefelbein U. & Hammelsbeck U. 2017. Die Flechten im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 16. Nationalparkverwaltung Harz, Wernigerode.
 • Tanona M., Czarnota P. & Ortyl B. 2017. Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w ocenie zanieczyszczenia miasta Rzeszowa. Polish Journal for Sustainable Development 21.1: 69–80. DOI: 10.15584/pjsd.2017.21.1.8
 • Czarnota P. 2017. Remnants of former wood pastures in the Carpathians are key habitats for many lichens inhabiting old-growth forests. [In:] Bobiec A., Czarnota P. & Ćwik A. (eds) Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation: 22. Rzeszów – Bükk National Park, 20–25 September 2017. Book of abstracts. University of Rzeszów, AMELIA Aneta Siewiorek, Rzeszów-Boguchwała. ISBN 978-83-63359-50-8.
 • Zaniewski P.T. & Czarnota P. 2018. Porosty [W:] Obidziński A. [red.] „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza: 160–174. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gaspar G., Wierzbowska I.A., Misiewicz A., Armatys P., Loch J., Czarnota P., Wierzbowski J. 2018. Skład pokarmu wybranych ssaków drapieżnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.Sylwan 162(4): 333–342. https://doi.org/10.26202/sylwan.2017097
 • Czarnota P. & Guzow-Krzemińska B. 2018. Bacidina mendax sp. nov., a new wide spread species in Central Europe, together with a new combination within the genus Bacidina. Lichenologist 50.1: 43–57.  https://doi.org/10.1017/S0024282917000627
 • Czarnota, P., Mayrhofer, H. & Bobiec, A. 2018. Noteworthy lichenized and lichenicolous fungi of open-canopy oak stands in Central-East Europe. Herzogia 31: 172–189.                                        https://doi.org/10.13158/099.031.0111
 • Stordeur R., Beck A., Christl S., Czarnota P., Eckstein J., Kison H.-U., Otte V., Seelemann A., Sipman H.J.M., Schiefelbein U. & Ungethüm K. 2018: Beiträge zur Flechtenflora Sachsen-Anhalts und angrenzen der Regionen (Teil 1). Herzogia 31: 700–715. https://doi.org/10.13158/heia.31.1.2018.700
 • Bielczyk U. & Czarnota P. 2018. Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [Lichens and lichenicolous fungi of the Babia Góra National Park]. W: Mułenko W. & Holeksa J. Monografie Babiogórskie. Grzyby Babiej Góry: 131–165. Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska & Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja. ISBN 978-83-64423-86-4
 • Furmanek Ł., Czarnota P. & Seaward M.R.D. 2019. Antifungal activity of lichen compounds against dermatophytes: a review. Journal of Applied Microbiology 127: 308–325.                          https://doi.org/10.1111/jam.14209
 • Czarnota P., Loch J., Armatys P., Wierzbowska I. & Matysek M. 2019. Monitoring rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014–2018. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 59.2: 77–87.                                http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim59_pdf/Czarnota_i_in%20Monitoring_rysia.pdf
 • Tanona M. & Czarnota P. Natural disturbances of the structure of Norway spruce forests in Europe and their impact on the preservation of epixylic lichen diversity: A review. Ecological Questions 30(4): 1–17. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2019.024.
 • Tanona M. & Czarnota P. 2022. Do the natural dynamics of West Carpathian forests affect the diversity of epiphytic lichens on Norway spruce? Acta Oecologica 115 (2022): 103830. https://doi.org/10.1016/j.actao.2022.103830.
 • Furmanek Ł., Czarnota P. & Seaward M.R.D. 2022. The effect of lichen secondary metabolites on Aspergillus fungi. Archives of Microbiology 204, 100 (2022). https://doi.org/10.1007/s00203-021-02649-0.
 • Furmanek Ł., Czarnota P. & Seaward M.R.D. 2022. Effects of lichen homogenates, mixtures of extracted substances and secondary metabolites on macromycetes – a critical review. South African Journal of Botany 149: 559–571. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2022.06.048.
 • Tanona M. & Czarnota P. 2022. What determines the diversity and succession of lichens inhabiting post-bark beetle snags in the Western Carpathians? Annals of Forest Research 65(1): 65-84. https://doi.org/10.15287/afr.2022.2146.
 • Furmanek Ł., Czarnota P. & Seaward M.R.D. 2022. A review of the potential of lichen substances as antifungal agents: the effects of extracts and lichen secondary metabolites on Fusarium fungi. Archives of Microbiology 204, 523 (2022). https://doi.org/10.1007/s00203-022-03104-4.
 • Tanona M. & Czarnota P. 2023. The response of lichens inhabiting exposed wood of spruce logs to post-hurricane disturbances in Western Carpathian forests. Fungal Ecology 63.101228 https://doi.org/10.1016/j.funeco.2023.101228
 • Rybak M., Czarnota P. & Noga T. 2023. Study of terrestrial diatoms in corticolous assemblages from deciduous trees in Central Europe with descriptions of two new Luticola D.G. Mann taxa. Phyto Keys 221: 1–40. https://doi.org/10.3897/phytokeys.221.95248
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska