Strona główna  - Turystyka narciarska
Turystyka narciarska
Turystyka narciarska w odróżnieniu od narciarstwa rekreacyjnego łączy w sobie wypoczynek czynny i krajoznawstwo. Gruba pokrywa śnieżna niezbędna dla jej uprawiania stanowi jednocześnie warstwę ochronną dla gleby i szaty roślinnej. Dzięki temu ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze jest znikoma. Dla tego rodzaju naszej aktywności oprócz odpowiedniego sprzętu niezbędna jest pokrywa śnieżna o grubości co najmniej 20 cm. W Gorcach takie warunki śniegowe występują od trzeciej dekady grudnia do pierwszej dekady marca na terenach położonych do 600 mnpm.
 
Turystyka narciarska w Gorczańskim Parku Narodowym: 
 • Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach pieszych.
 • Na odcinku szlaków, które są jednocześnie szlakami pieszymi i narciarskimi, pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo.
 • Narciarstwo zjazdowe na terenie Parku może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich
  w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Za zapewnienie bezpieczeństwa na tychże obszarach – zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 – odpowiada zarządzający tym terenem w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ww ustawy.
 • Park nie utrzymuje tras turystycznych w okresie zalegania pokrywy śnieżnej oraz nie znakuje dodatkowo takich tras. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody za uprawianie turystyki w takich warunkach.
 • Zabronione jest: dokonywanie ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem poza wyznaczonymi do tego celu szlakami i trasami.
 • Zakaz rozpalania ognisk, biwakowania – z wyjątkiem miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka
 • Zaleca się ze względów bezpieczeństwa poruszać od świtu do zmierzchu. 


Regulamin dla odwiedzających GPN 

Odpowiedzialna turystyka w parku narodowym:

 • Poznaj i przestrzegaj zasady odwiedzanego miejsca.
 • Jesteś na obszarze chronionym, zachowuj się tak, aby nie przeszkadzać jego mieszkańcom i innym turystom. Zima to trudny okres dla zwierząt bytujących w Gorczańskim Parku Narodowym. Zdobywanie pokarmu w warunkach zimowych nie jest proste, tym bardziej przerywane ciągłym płoszeniem. 
 • Szanuj przyrodę i lokalną kulturę materialną: nie niszcz, nie śmieć, nie płosz i nie dokarmiaj zwierząt.
 • Poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami i zgodnie z ich przeznaczeniem. Park narodowy to nie stok narciarski czy tor saneczkowy.
 • Nie rozpalaj ognisk i nie biwakuj na terenie Parku – z wyjątkiem miejsca biwakowego Trusiówka i Oberówka.
 • Dla własnego bezpieczeństwa poruszaj się po terenie od świtu do zmierzchu.
 • Nocna turystyka to zagrożenie również dla zwierząt, ponieważ utrudnia im swobodne poruszanie się, żerowanie i wychów młodych.
 • Dbaj o własne bezpieczeństwo, dostosuj trasę do warunków pogodowych i swoich  możliwości.
 • W telefonie wprowadź nr alarmowy w górach, tj. 601 100 300, który obsługuje TOPR/GOPR oraz zainstaluj  aplikację RATUNEK.
 • Obserwuj i ucz się! Wizyta w parku to okazja do poznania przyrody.

Dekalog narciarski - kodeks FIS 

Inne formy turystyki narciarskiej w okolicach:

Narciarstwo zjazdowe:

 • GPN - wyłącznie na trasach utrzymywanych przez ośrodek „Ostoja Górska” w Porębie Wielkiej/Koninkach;
 • Gorce: Lubomierz Ski, Nowy Targ - Długa Polna, Kluszkowce SKI.

 

Narciarstwo biegowe:

 • utrzymywane do 2015 r. w ramach współpracy z gminami: Niedźwiedź i Nowy Targ, drogi stokowe w dolinie potoku Turbacz i Olszowego, dolina Łopusznej, w związku z brakiem środków obecnie nieutrzymywane;
 • amatorsko zakładane ślady w dolinie Kamienicy, w dolinie Olszowego potoku i potoku Turbacz wykorzystanie śladów po skuterze śnieżnym;
 • przygotowane trasy biegowe: Obidowa - Śladami Olimpijczyków, Klikuszowa - Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce, trasy w Nowym Targu: Bór na Czerwonem, Bór Kombinacki, Długa Polana, Lubomierz-Rzeki - dolina Kamienicy - trasa utrzymywana przez UKS Gorce Lubomierz Rzeki; 
 • Beskid Wyspowy: trasy narciarskie pod Mogielicą (Zalesie).

 

 

 

                                                              Krystyna Popko - Tomasiewicz

aktualizacja Małgorzata Józefiak

           

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska