Strona główna  - Kazimierz Chwistek
Kazimierz Chwistek

Kazimierz Chwistek

dr inż., leśnik, ekolog
ur. 18.02.1966 r. w Łyczance
mgr inż. 1990 r. – Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek leśnictwo
dr 2000 r. – Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, specjalność: urządzanie lasu

adres do korespondencji:

Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 590
34–735 Niedźwiedź
tel. 018 3317945 w. 44
e-mail: kazimierz.chwistek@gorcepn.pl


Tematyka badawcza:

 • Dynamika zmian składu gatunkowego drzewostanów i odnowień w zbiorowiskach leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego,
 • Współczesne kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury zbiorowisk leśnych objętych ochroną na przykładzie Gorczańskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego,
 • analiza na podstawie materiałów źródłowych zmian składów gatunkowych lasów w Gorcach,
 • historia leśnictwa w Gorcach.

Przebieg pracy:
Gorczański Park Narodowy, Pracownia Naukowa:

 • 15.01.1991 – 29.07.1991 – leśniczy technolog,
 • 30.07.1991 – 30.06.1996 – asystent naukowy,
 • 01.07.1996 – 31.12.2000 – adiunkt dokumentacji naukowej,
 • od 01.01.2001 – adiunkt.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Odznaka honorowa Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (2006)

Granty i stypendia:

 • Grant KBN nr 6 P205 176 04: Kierunki i dynamika zmian w wielkości i strukturze zasobów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego. (1993–1996).
 • Grant KBN nr 3 P04G 072: Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury zbiorowisk leśnych Gorczańskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990–2003. (2003–2007).

Naukowe wyjazdy zagraniczne:

 • UKRAINA: Methods of monitoring of the nature in the Carpathian National Parks and Protected Areas. Association of Carpathian National Parks and Protected Areas. Rachów 18–21.10.1995.

Ważniejsze publikacje:

 • Sabor J., Chwistek K. 1993. Miąższość drzew i zasobność sosny zwyczajnej różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Polanach k. Grybowa. Acta Agr. et Silv.., Ser. Silv., 31: 31–38.
 • Niemtur S., Loch J., Chwistek K. & Czarnota P. 1994. Charakterystyka ilościowa odnowień naturalnych Picea abies (L.) Karst., Abies alba Mill. i Fagus silvatica L. w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2: 67–78.
 • Chwistek K., Czarnota P., Loch J. 1994. Monitoring środowiska przyrodniczego Gorczańskiego Parku Narodowego na bazie siatki stałych powierzchni badawczych. Przegląd Przyrodniczy V, 3–4: 83–94.
 • Chwistek K. 1995. Charakterystyka zasobów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 3: 33–46.
 • Chwistek K. 1996. Piętnaście lat ochrony dolnoreglowych świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym: denaturalizacja czy ich dalsza synantropizacja? Przegląd Przyrodniczy 7, 3–4: 73–82.
 • Chwistek K., Czarnota P. & Loch J. 1997. Distribution, structure and dynamics of the European silver fir Abies alba Mill. in the Gorce National Park. Ochrona Przyrody 54: 15–25.
 • Chwistek K. 2001. Dynamics of tree stands in the Gorce National Park during the period 1992–1997. Nature Coservation 58: 15–30.
 • Loch J., Chwistek K., Wężyk P., Małek S., Pająk M. 2001. Natural regeneration versus tree planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum tatricum at the Gorce National Park. Nature Coservation 58: 1–14.
 • Chwistek K. 2002. Historia lasów i leśnictwa w Gorcach.Wierchy, 68: 135–160.
 • Chwistek K. 2007. Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-2003. Prądnik. Prace Muz. Szafera 17: 95-111.
 • Chwistek K., Armatys P., Czarnota P., Loch J. 2008. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie „Turbacz” w okresie 1965–2000. Studia Naturae 54, cz. II: 23–50.
 • Chwistek K. 2008. Zmiany wybranych cech taksacyjnych drzewostanów Gorczańskiego Parku Narodowego w okresie 1992–2002 na tle oceny naturalności lasów gorczańskich z 1932 roku. Roczniki Bieszczadzkie 16: 125–144.
 • Chwistek K. 2008. Struktura i dynamika drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego [W:] A. Klasa, J. Partyka (red.) Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, ss. 207–240.
 • Chwistek K. 2010. Współczesne przemiany gorczańskich lasów. [W:] Chwistek K., Różański W., Tomasiewicz J. Tajemnice gorczańskiej puszczy: 53–62. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Chwistek K. 2010. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 1992–2007. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 79–92.
 • Bujoczek L., Bujoczek M., Chwistek K. & Dzumek P. 2010. Nowe stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 93–95.
 • Loch J. & Staszyńska K. (red.) 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” Armatys P., K. Chwistek, J. Loch, Połczyńska-Konior G., Ruciński M., Staszyńska K. & Tomasiewicz J., ss. 111; w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy%202/Strategia_zarzadzania_obszarem_Ostoja_Gorczanska.pdf
 • Suchanek A., Socha J., Chwistek K. 2012. Biomasa i roczna produkcja drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego. Sylwan 156(6): 451–462.
 • Gazda A., Miścicki S., Chwistek K. 2012. Rich, richer, richest?: Biomass and tree species diversity in natural forest of the Western Carpathians versus natural lowland forest at Białowieża. In: Boltižiar, M. (ed.). Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge – from Knowledge to Action. Proceedings: 195-196. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, ISBN 978-80-89325-24-5.
 • Bujoczek M., Chwistek K., Bujoczek L. 2013. Nowe stanowiska storczyka – wyblinu jednolistnego Malaxismonophyllos w Gorcach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (4): 363–366.
 • Chwistek K. 2015. Gospodarka leśna i przemysł dworski w historii gorczańskich lasów. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 207213. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka. 
 • Gazda A., Miścicki S., Chwistek K. 2015. Tree species diversity and above-ground biomass of natural temperate forest: montane versus lowland forest. Dendrobiology 73: 310.
 • Gazda A., Kościelniak P., Hardy m., Muter E., Kędra K., Bodziarczyk J., Frączek M.,  Chwistek K., Różański W., Szwagrzyk J. 2018. Upward expansion of distribution ranges of tree species: Contrasting results from two national parks in Western Carpathians. Science of the Total Environment 653, 920–929.
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska