Strona główna  - Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN
Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN

Zapisy i szczegółowe informacje o szkoleniu w listopadzie 2023 w zakładce Aktualności

Aktualna lista przewodników beskidzkich z dodatkowymi uprawnieniami na GPN dostępna tutaj

 ____________________________________________________

Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN
określa Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 08.06.2021r.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021r.
Dyrektora GPN z dnia 08.06.2021r.
 
Regulamin uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego
po Gorczańskim Parku Narodowym
 
1. Celem wprowadzenia uprawnień przewodnika po GPN jest
- informowanie zainteresowanej kadry przewodnickiej o walorach przyrodniczych i kulturowych Gorców oraz aktualnych działaniach GPN,  
-   kompetentna obsługa przewodnicka po terenie Parku, 
- edukacja przyrodnicza turystów prowadzona przez fachowo przygotowanych przewodników,
- kształtowanie i utrwalanie pozytywnych postaw turystów wobec przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią. 
 
2. Przewodnikiem po GPN może zostać przewodnik beskidzki posiadający uprawnienia na  wschodnią część Beskidów Zachodnich po odbyciu jednodniowego szkolenia stacjonarnego obejmującego część teoretyczną oraz praktyczną lub szkolenia w trybie on-line.
2.1 Część teoretyczna to wykład  /min. 2 godziny/  dotyczący następujących zagadnień:
 Gorczański Park Narodowy – znaczenie, cele i aktualna działalność
- Historia ochrony przyrody w Gorcach, Gorce w europejskim systemie ochrony przyrody
-  Walory przyrody nieożywionej – klimat, jego zmiany i wpływ na przyrodę Gorców, wybrane zagadnienia geologiczne i  geomorfologiczne Gorców
 Ekosystemy leśne – gorczańska puszcza, piętra i zbiorowiska roślinne
-  Gorczańskie polany – ich historia, walory i przyszłość
-  Siedliska podmokłe – młaki, torfowiska
-  Flora i fauna GPN.  Gatunki chronione, rzadkie i zagrożone
-  Grzyby i porosty Gorców
- Człowiek i przyroda w Gorcach – historia osadnictwa, walory kulturowe, udostępnianie terenu GPN dla turystyki i edukacji
2.2 Na szkoleniu jeden z powyższych tematów jest przedstawiany szerzej niż pozostałe.
2.3 Część praktyczna to wycieczka terenowa odbyta w okresie wegetacyjnym (okres maj – wrzesień) dotycząca bezpośrednio tematu szkolenia lub zagospodarowania turystycznego GPN.
2.4 W czasie szkolenia przedstawiane są również informacje związane z zagospodarowaniem turystycznym GPN oraz zasadami udostępniania parku dla ruchu turystycznego. 
 
3. GPN przeprowadza dwa jednodniowe szkolenia dla przewodników beskidzkich w ciągu roku na wybrany w danym roku temat.
3.1 Opłata za szkolenie uzyskiwania uprawnień przeowdnika turystycznego po GPN wynosi:
- 20 zł od osoby - w przypadku, gdy szkolenie prowadzone jest online,
- 30 zł od osoby - w przypadku szkolenia stacjonarnego. 
3.2. Opłata obejmuje koszty związane z organizacją jednodniowego szkolenia obejmującego część teoretyczną (wykład) oraz praktyczną (przejście terenowe).
3.3 Opłata obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.
3.4 Opłaty będą uiszczanie z góry gotówką w kasie GPN lub przelewem na konto GPN
3.5 Dodatkowe terminy szkoleń mogą odbywać się na wniosek zainteresowanego koła przewodnickiego lub nieformalnej grupy przewodników (min. 20 osób).
3.6 Zgłoszenia dokonać należy co najmniej na 1 miesiąc przed  planowanym terminem szkolenia.
3.7 Ostateczny  termin szkolenia uzgodnić należy z odpowiedzialnym za nie pracownikiem  GPN.   
 
4. Przewodnik beskidzki po odbyciu szkolenia  nabywa uprawnienia przewodnika na teren GPN.
4.1. Uprawnienia są ważne na okres 3 lat. Ich przedłużenie na kolejne 3 lata następuje po odbyciu szkolenia.
4.2. Uprawniony otrzymuje legitymację Przewodnika po GPN, która wystawiana jest w terminie 1 miesiąca od daty odbycia szkolenia i wysyłana na wskazany adres.
 
5. W przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu dla odwiedzających GPN przez przewodnika czy uczestników prowadzonej przez niego grupy, uprawnieniea Przewodnika po GPN mogą zostać cofnięte. 
 
 
 
____________________________________________________
 
 
Kontakt w sprawie szkoleń:
Małgorzata Józefiak 
e-mail malgorzata.jozefiak@gorcepn.pl
 
 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska