Strona główna  - Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN
Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN

Informacja na temat szkoleń dla przewodników w 2021r. 

 W związku z sytuacją epidemiczną planujemy szkolenia online (w terminie maj, czerwiec)
o szczegółach poinformujemy niebawem. 

We wrześniu, jeśli sytaucja na to pozwoli, będziemy starali się przeprowadzić szkolenie
w formie tradycyjnej - część wykładowa i część terenowa.

Zapisy będą możliwe po ogłoszeniu dokładnego terminu,
i opublikowaniu formularza zgłoszenia. 
 

Proszę śledzić komunikaty na naszej stronie. 

 

Aktualna lista przewodników beskidzkich z dodatkowymi uprawnieniami na GPN dostępna tutaj

 ____________________________________________________

Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN
określa Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 01.04.2019r.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2019r.
Dyrektora GPN z dnia 01.04.2019r.
 
Regulamin uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego
po Gorczańskim Parku Narodowym
 
1. Celem wprowadzenia uprawnień przewodnika po GPN jest
- informowanie zainteresowanej kadry przewodnickiej o walorach przyrodniczych i kulturowych Gorców oraz aktualnych działaniach GPN  
-   kompetentna obsługa przewodnicka po terenie Parku 
- edukacja przyrodnicza turystów prowadzona przez fachowo przygotowanych przewodników
- kształtowanie i utrwalanie pozytywnych postaw turystów wobec przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią. 
 
2. Przewodnikiem po GPN może zostać przewodnik beskidzki posiadający uprawnienia na  wschodnią część Beskidów Zachodnich po odbyciu jednodniowego szkolenia obejmującego część teoretyczną oraz praktyczną
w terenie. 
2.1 Część teoretyczna to wykład  /min. 2 godziny/  dotyczący następujących zagadnień:
 Gorczański Park Narodowy – znaczenie, cele i aktualna działalność
- Historia ochrony przyrody w Gorcach, Gorce w europejskim systemie ochrony przyrody
-  Walory przyrody nieożywionej – klimat, jego zmiany i wpływ na przyrodę Gorców, wybrane zagadnienia geologiczne i  geomorfologiczne Gorców
 Ekosystemy leśne – gorczańska puszcza, piętra i zbiorowiska roślinne
-  Gorczańskie polany – ich historia, walory i przyszłość
-  Siedliska podmokłe – młaki, torfowiska
-  Flora i fauna GPN.  Gatunki chronione, rzadkie i zagrożone
-  Grzyby i porosty Gorców
- Człowiek i przyroda w Gorcach – historia osadnictwa, walory kulturowe, udostępnianie terenu GPN dla turystyki i edukacji
2.2 Na szkoleniu jeden z powyższych tematów jest przedstawiany szerzej niż pozostałe.
2.3 Część praktyczna to wycieczka terenowa odbyta w okresie wegetacyjnym (okres maj – wrzesień) dotycząca bezpośrednio tematu szkolenia lub zagospodarowania turystycznego GPN.
2.4 W czasie szkolenia przedstawiane są również informacje związane z zagospodarowaniem turystycznym GPN oraz zasadami udostępniania parku dla ruchu turystycznego. 
 
3. GPN przeprowadza dwa jednodniowe szkolenia dla przewodników beskidzkich w ciągu roku na wybrany w danym roku temat.
3.1 Opłata za szkolenie jest ustalana zarządzeniem wewnętrznym Parku.
3.2 Dodatkowe terminy szkoleń mogą odbywać się na wniosek zainteresowanego koła przewodnickiego lub nieformalnej grupy przewodników (min. 20 osób).
3.3 Zgłoszenia dokonać należy co najmniej na 1 miesiąc przed  planowanym terminem szkolenia.
3.4 Ostateczny  termin szkolenia uzgodnić należy z odpowiedzialnym za nie pracownikiem  GPN.   
 
4. Przewodnik beskidzki po odbyciu szkolenia  nabywa uprawnienia przewodnika na teren GPN.
 4.1. Uprawnienia są ważne na okres 3 lat. Ich przedłużenie na kolejne 3 lata następuje po odbyciu szkolenia.
 4.2. Uprawniony otrzymuje legitymację Przewodnika po GPN, która wystawiana jest w terminie 1 miesiąca od daty odbycia szkolenia i wysyłana na wskazany adres.
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2019r.
Dyrektora GPN z dnia 01.04.2019r.
 
Cennik szkolenia uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego
po Gorczańskim Parku Narodowym
 
 
1.   Wysokość opłat za szkolenie uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego po GPN w następującej wysokości:
- 10 zł od osoby - w przypadku, gdy szkolenie prowadzą pracownicy merytoryczni Gorczańskiego Parku Narodowego,
- 20 zł od osoby - w przypadku, gdy szkolenie prowadzi specjalista nie zatrudniony w Gorczańskim Parku Narodowym.
2. Opłata obejmuje koszty związane z organizacją jednodniowego szkolenia obejmującego część teoretyczną (wykład) oraz praktyczną (przejście terenowe).
3.   Opłata obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.
4.   Opłaty będą uiszczanie z góry gotówką w kasie GPN lub przelewem na konto GPN.

____________________________________________________
 
 
Kontakt w sprawie szkoleń:
Małgorzata Józefiak 
e-mail malgorzata.jozefiak@gorcepn.pl
tel. 600 382 119
 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska