Strona główna  - Polożenie i obszar
Polożenie i obszar

    Grunty Parku położone są na obszarze: 

      Grunty Parku położone są na obszarze:

    Gmina
Kamienica - 1314 ha
Mszana Dolna - 1161 ha
Niedźwiedź - 2994 ha
Nowy Targ -  598 ha
Ochotnica Dolna - 963 ha
    Razem na 31.12.2003r.     7030 ha

Według podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki 1998), Park jest położony w Prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, Podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, Makroregionie Beskidy Zachodnie, Mezoregionie Gorców.

Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej (Trampler i inni), Park jest położony w:

    * VIII Krainie Karpackiej, Dzielnicy 6a - Gorców.


W Parku występują następujące formy własności gruntów:

   1. grunty Skarbu Państwa - 6 567 ha, w tym:
         1. w zarządzie Parku - 6 562 ha,
         2. w innym zarządzie: 5.
                * w użytkowaniu wieczystym Akademii Pedagogicznej w Krakowie - 0,06 ha,
                * w zarządzie Huty im. Sendzimira w Krakowie - 4,15 ha,
                * w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 0,53 ha,
                * w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 0,12 ha,
   2. grunty gmin - 81 ha.
   3. grunty osób fizycznych - 382 ha.

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska