Strona główna  - Przedmiot działalności Gorczańskiego Parku Narodowego
Przedmiot działalności Gorczańskiego Parku Narodowego


  

Gorczański Park Narodowy został utworzony w celu ochrony pozostałości pierwotnej puszczy karpackiej w Gorcach, wykształconego przez wieki piętrowego układu roślinności, unikalnej mozaiki zbiorowisk roślinnych występujących na polanach reglowych, ochrony gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących w Beskidach Zachodnich, jak też dla zachowania wspaniałych walorów krajobrazowych i związanego z tym regionem dziedzictwa kulturowego.

Swoje zadania Park realizuje poprzez:

   1. Zapewnienie naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych na terenach poddanych ochronie ścisłej,
   2. Utrzymanie ciagłości ekosystemów leśnych,
   3. Przebudowę ekosystemów leśnych zniekształconych niewłaściwą gospodarką człowieka w przeszłości,
   4. Przeciwdziałanie procesowi sukcesji lasu na istniejących ekosystemach nieleśnych ląk i pastwisk w obu piętrach reglowych,
   5. Działania na rzecz gatunków zagrożonych roślin i zwierząt, m.in. czynna ochrona i tworzenie nowych stanowisk bytowania i rozrodu płazów,
   6. Monitorowanie wybranych elementów ekosystemów,
   7. Koordynacje i prowadzenie badań naukowych,
   8. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla zwiedzających Park oraz uczniów okolicznych szkół, społeczności lokalnych, grup specjalistycznych, organizacje warsztatów, spotkań edukacyjnych,
   9. Ochronę obiektów kultury materialnej i walorów kultury niematerialnej,
  10. Udostępnienie Parku do zwiedzania - utrzymanie szlaków dla turystyki: pieszej, rowerowej, konnej, ścieżek edukacyjnych i towarzyszącej im infrastruktury,
  11. Gromadzenie i udostępnianie informacji o przyrodzie Gorców i jej ochronie,
  12. Zapewnienie przestrzegania prawa na trenie Parku w zakresie ochrony przyrody i ochrony mienia.

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska