Strona główna  - Sposoby przyjmowania spraw
Sposoby przyjmowania sprawKorespondencję do Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego należy składać pod adresem:

    Gorczański Park Narodowy

    Poręba Wielka 590

    34-735 Niedźwiedź

    fax (018) 33 17 207, 33 17 945

    e-mail: gpn@gorcepn.pl


lub osobiście w sekretariacie Parku pok. nr 7, w godz. 8.00 - 15.00, w każdym dniu roboczym

Wszelkie pisma przesłane na adres Parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane, następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi GPN..

Pisma po dekretacji rozdziela się pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy, w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia.

Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź.

Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez kompetentnego zwierzchnika i są podpisywane przez Dyrektora Parku.

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska