Strona główna  - 3. Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu
3. Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W dniu 3 września 2009 roku  została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu numer: POIS.05.01.00-00-022/08-00 pn. :

„Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu”

 

Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego

26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu.

 

Głównym celem projektu jest ochrona zwiększenie liczebności populacji czterech zagrożonych gatunków fauny (kumak górski, traszka grzebieniasta, traszka karpacka i żaba trawna) związanych z mikrosiedliskami wodnymi i wilgotnymi na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego (7 030 ha) i w jego bezpośrednim otoczeniu (Ośrodek YMKA Lubogoszcz 1,0 ha).

Cele szczegółowe:

1)  Zmniejszenie śmiertelności wśród płazów w różnych stadiach rozwojowych, która ma miejsce na drogach gruntowych GPN.

2)  Likwidacja tzw. pułapek ekologicznych na drogach stokowych GPN oraz zabezpieczanie w okresie rozrodczym basenu na Lubogoszczy przed zasiedlaniem przez płazy i gady (zaskrońce).

3)  Zabezpieczenie miejsc służących odbywaniu godów i rozrodowi płazów i entomofauny wodnej, jako alternatywa dla likwidowanych tzw. pułapek ekologicznych.

4)  Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Parku Narodowym do miejsc specjalnie przygotowanych na poznanie mikrosiedlisk wodnych i wilgotnych wraz z ich fauną, a także podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na tematy dotyczące ważności środowisk wodno-błotnych.

5)  Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Parku Narodowym do miejsc specjalnie przygotowanych na poznanie mikrosiedlisk wodnych i wilgotnych wraz z ich fauną, a także podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na tematy dotyczące ważności środowisk wodno-błotnych.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: odtworzenie lub modernizację 7 zbiorników stagnującej wody do rozmnażania płazów z pięcioma pomostami obserwacyjnymi, likwidację pułapek ekologicznych na odcinkach 18,65 km sześciu dróg gruntowych w GPN, wybudowanie dwóch altan edukacyjnych z monitoringiem ochronnym oraz zakupy (specjalistyczny pojazd terenowy z wyposażeniem, obiektyw długoogniskowy).

Wartość projektu – 1 868 261,00 zł

Koordynator przedsięwzięcia: Zbigniew Żurek (0-18 33-17-944 w.43)

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska