Strona główna  - Gajówka Mikołaja
Gajówka Mikołaja

Gajówka Mikołaja - terenowa baza edukacyjno-wystawiennicza w dolinie Łopusznej, przy południowej granicy GPN funkcjonuje od 2010 roku. Jest to odtworzona osada leśna, którą przed II wojną światową wybudował Stefan Lgocki, współwłaściciel majątku w Łopusznej. Na parterze budynku mieszkalnego oraz w dawnym budynku gospodarczym zorganizowano ekspozycje. Przyrodę gorczańskiej puszczy oraz jej mieszkańców poznaje się w leśnej scenerii, bowiem gabloty wykonane w pniach świerków stoją na tle zdjęć drzewostanów, ukazanych w czterech porach roku.  Prezentowane eksponaty zwracają uwagę na to, co bez trudu obserwować można podczas wędrówek po Gorcach – drzewa, kwiaty, ptaki, owady, tropy zwierząt. Na wystawie można także zapoznać się z historią ochrony przyrody Gorców oraz z próbą hodowli żubrów w dolinie Łopusznej. Ważną jej częścią jest prezentacja wydarzeń z czasów II wojny światowej i lat powojennych, mających miejsce w okolicach Łopusznej. Kopie archiwalnych fotografii oraz oryginalne eksponaty znalezione m.in. w miejscach obozów partyzanckich mają dużą wartość dokumentacyjną. Warta poznania jest postać pierwszego mieszkańca osady leśnej - Mikołaja Kostkina, Rosjanina, który trafił do Łopusznej jako jeniec w czasie I wojny światowej i do 1947 roku pełnił obowiązki gajowego. Od jego imienia obiekt nazywany jest Gajówką Mikołaja.

  

W budynku gospodarczym urządzono dawną kancelarię leśniczego, zgromadzono tu narzędzia używane niegdyś do pracy w lesie m.in. piły, gnatki (rodzaj sanek do transportu drewna), kołowroty do ściągania drewna, pług drewniany do pracy w szkółce leśnej, a także sprzęty ułatwiające pracę leśnikom tj.: klupy, liczydła, narty. 

 

Odwiedzając wystawę można też uzyskać informacje nt. zasad udostępniania Parku, atrakcji turystycznych najbliższej okolicy oraz nabyć wydawnictwa Gorczańskiego Parku Narodowego, m.in. przewodniki po ścieżkach edukacyjnych.

 

W roku 2021 udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja wraz z zajęciami edukacyjnymi dla turystów indywidualnych, grup rodzinnych w okresie od maja do września, w każdą drugą sobotę miesiąca, w godzinach 10.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00). 

Osada Gajówka Mikołaja pełni także funkcję terenowej bazy edukacyjnej. Jedną z sal wyposażono w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i podręczną biblioteczkę. Tutaj odbywają się zajęcia stacjonarne, pokazy filmów i prelekcje. 

Zajęcia edukacyjne w Gajówce Mikołaja oraz wycieczki terenowe wokół doliny Łopusznej prowadzimy od maja do września. Chęć skorzystania z oferty edukacyjnej w Gajówce należy zgłosić pisemnie i uzgodnić termin, pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl

 

Zajęcia organizuje i prowadzi: Zespół Edukacji i Udostępniania GPN- tel.: 18 33 17 944, e-mail: gpn@gorcepn.pl

 

Nasza oferta:

 

Zajęcia stacjonarne w Gajówce Mikołaja dla klas I – III szkoły podstawowej

 

Tytuł

Opis

Czas trwania

cena

Puszcza karpacka i jej mieszkańcy .

Zwiedzanie ekspozycji  oraz krótkie zajęcia aktywizujące dotyczące roślin i zwierząt (zgadki, konkurs, zabawa ruchowa). 

2 godziny

160 zł

Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami – odkrywamy barwy, dźwięki i zapachy natury .

Zwiedzanie ekspozycji oraz krótkie zajęcia terenowe na szlaku spacerowym: Gajówka Mikołaja – polana Żubrowisko; ćwiczenia aktywizujące.

3 godziny

240 zł

Jesteśmy gośćmi w parku narodowym .

  

Zwiedzanie ekspozycji oraz zajęcia terenowe na szlaku spacerowym: Gajówka Mikołaja – polana Żubrowisko; ćwiczenia aktywizujące.

3 godziny

240 zł

Przygody z lupą – świat kwiatów i owadów.  

Zwiedzanie ekspozycji oraz zajęcia terenowe na szlaku spacerowym: Gajówka Mikołaja – polana Żubrowisko; obserwacje z wykorzystaniem lup i pudełek entomologicznych. 

3 godziny

240 zł

 

 

Wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze na ścieżkach edukacyjnych  – dla klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

    

Z Łopusznej na Jankówki” – trasa ma formę pętli – rozpoczyna się  i kończy w Łopusznej
 
  Przykładowe ćwiczenia – do wyboru:
1) Las to nie tylko drzewa. Poznajemy rośliny     kwiatowe runa leśnego.             
2) Życie w wodzie – poznajemy płazy i bezkręgowce wodne.            
3) Świat roślin i owadów na gorczańskich łąkach.                                                                            4) Grzyby - odkrywamy różnorodność i ich rolę w przyrodzie     
 
 5 godzin
 
400 
 
„Partyzancką ścieżką na Turbacz” – trasa rozpoczyna się przy Gajówce Mikołaja i prowadzi na Bukowinę Waksmundzką, gdzie łączy się ze szlakami turystycznymi – niebieskim (do Łopusznej) i zielonym (do Nowego Targu)
 
Przykładowe ćwiczenia do wyboru:
1)Rośliny lecznicze
2) Od nasiona do drzewka – poznajemy siewki gatunków lasotwórczych
3)Krajobraz Gorców – praca z mapą
4)  Śladami mieszkańców lasu. Tropienia korników
 
 3 godziny
 
240


 

 

Wycieczki przyrodnicze dla szczególnie zainteresowanych 

 (na wybranej ścieżce edukacyjnej)

 

„Świat roślin – wiosenne przebudzenie.”

Wycieczka botaniczna w maju, obserwacje i ćwiczenia dotyczące wczesnowiosennych kwiatów.

5 godz.

400 zł

„Kwiaty i owady – wspólne tajemnice.

Wycieczka botaniczno-entomologiczna (wiosna-lato), obserwacje i ćwiczenia poświęcone mechanizmom zapylania.

5 godz

400 zł

„Jaki to ptak.”

Wycieczka ornitologiczna, nauka obserwacji i rozpoznawania wybranych gatunków ptaków             w terenie (maj – czerwiec).

5 godzin

400 zł

 

 

 
 TRASA DOJAZDU DO GAJÓWKI MIKOŁAJA

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska