Strona główna  - Położenie i status parku dworskiego
Położenie i status parku dworskiego

     Park dworski hr Wodzickich położony jest w miejscowości  Poręba Wielka (przy granicy z Niedźwiedziem), na południowych stokach i u podnóży góry Chabówki, przy wojewódzkiej drodze z  Mszany Dolnej do Koninek.
     Od 1983 roku jest w zarządzie Gorczańskiego Parku Narodowego, stanowiąc enklawę o powierzchni ok. 19 ha, oddaloną o ok. 5 km od głównego kompleksu Gorczańskiego Parku Narodowego. Przy  północno - wschodniej granicy parku dworskiego znajduje się budynek Dyrekcji GPN.
     Wartość przyrodnicza i kulturowa parku dworskiego została doceniona w 1934 roku, poprzez wpisanie go do rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wpis ponowiono w 1992 roku - decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Nr 457/92 z dnia 23.03.1992 r. Wcześniej, Prezydium Wojewódzkiej Rady  Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa decyzją z dnia 28.12.1967 roku uznał za pomnik przyrody drzewostan parku w Porębie Wielkiej motywując tym, że „drzewostan parkowy przedstawia twór przyrody żywej o dużym znaczeniu społeczno – kulturalnym i krajobrazowym i z tego powodu poddanie go pod ochronę leży w interesie publicznym”. Po przejęciu przez Gorczański Park Narodowy park dworski podlega także ochronie częściowej.

                                                                                                                                           Ewa Strauchmann
 

Regulamin korzystania z parku dworskiego 

Jak zwiedzać park dworski 

Obiekty architektoniczne w parku dworskim

Park dworski dzisiaj, czyli co pozostało z dawnej świetności

Historia dworu w Porębie Wielkiej

Przyroda parku dworskiego

 Zabawa terenowa "A może Ewa nie znała drzewa?":

       

Quest dostępny również w aplikacji

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska