Strona główna  - konkurs GPN 2011 - pt.'Kapliczki wpisane w gorczański krajobraz'
konkurs GPN 2011 - pt.'Kapliczki wpisane w gorczański krajobraz'

REGULAMIN I WYNIKI KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU

Gorczański Park Narodowy ogłasza coroczny konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Kapliczki wpisane w gorczański krajobraz”.
W tym roku praca konkursowa polega na zaprezentowaniu wybranej kapliczki, położonej w Gorcach i ich najbliższym sąsiedztwie.
Praca konkursowa ma się składać z dwóch części:
I. Prezentacja obiektu:
1.Krótki opis zawierający informacje podstawowe:
- lokalizacja obiektu,
- opis architektury i wyposażenia,
- sposób funkcjonowania kapliczki (informacja o odprawianych nabożeństwach, itp.),
2. Prezentacja wizualna kapliczki (cykl fotografii prezentujacych bryłę, wyposażenie, wkomponowanie w krajobraz – max. 5 szt. o wym. min. 10 cm x 15 cm).
II. Opis literacki:
Opowiadanie zawierające informację o patronie, fundatorach i ich intencjach, o dziejach kapliczki w historii miejscowości, interesujących wydarzeniach, legendach i podaniach związanych z kapliczką (max. objętość 2 strony maszynopisu).

Termin dostarczenia prac – 15 listopada 2011 r.
Prace proszę nadsyłać do dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej z dopiskiem „Konkurs GPN”.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- kategoria I kl. IV, V,VI szkoły podstawowej,
- kategoria II klasy I - III gimnazjum.
Każda praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą:
Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
Szkoła i klasa autora pracy konkursowej
Nazwisko nauczyciela opiekuna.
Spotkanie laureatów konkursu odbędzie się pod koniec 2011 r. w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej.
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla lauretaów.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w kwartalniku GPN „Salamandra”.
 

 

 

WYNIKI KONKURSU

Poręba Wielka, 25.11.2011r.

Protokół z obrad komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs
Gorczańskiego Parku Narodowego pt. „Kapliczki wpisane w gorczański krajobraz”

    Na konkurs pt. „Kapliczki wpisane w gorczański krajobraz” ogłoszony w 2011 r. przez Gorczański Park Narodowy wpłynęło 38 prac  (w tym 3 prace zespołowe) z 15 szkół. Łącznie w konkursie udział wzięło  44 uczniów.
Komisja konkursowa w składzie:
1.    Ewa Strauchmann
2.    Mariola Stefanik
3.    Anna Kurzeja
z Zespołu Edukacji i Udostępniania Parku 25 listopada 2011r.dokonała oceny prac
w dwóch kategoriach wiekowych:
    Klasy IV – VI szkoły podstawowej -  18 prac z  9 szkół
    Klasy I – III gimnazjum – 20 prac z 6 szkół
W tym roku praca konkursowa polegała na zaprezentowaniu wybranej kapliczki, położonej w Gorcach i ich najbliższym sąsiedztwie.
Zgodnie z regulaminem, praca konkursowa miała się składać z dwóch części:
I. Prezentacja obiektu:
1. Krótki opis zawierający informacje podstawowe:
- lokalizacja obiektu,
- opis architektury i wyposażenia,
- sposób funkcjonowania kapliczki (informacja o odprawianych nabożeństwach, itp.),
2. Prezentacja wizualna kapliczki (cykl fotografii prezentujących bryłę, wyposażenie, wkomponowanie w krajobraz – max. 5 szt. o wym. min. 10 cm x 15 cm).
II. Opis literacki:
Opowiadanie zawierające informację o patronie, fundatorach i ich intencjach, o dziejach kapliczki w historii miejscowości, interesujących wydarzeniach, legendach i podaniach związanych z kapliczką (max. objętość 2 strony maszynopisu).
Komisja konkursowa przyjęła następujące kryteria oceny:
- estetyka,
- wartość dokumentacyjna,
- walory literackie.
Spośród nadesłanych prac nagrodzono i wyróżniono następujace:
I.  w kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowej:
nagrody otrzymują:
Monika Potaczek z kl. V SP w Olszówce
Weronika Duda z kl. VI SP nr 10 w Nowym Targu
Magdalena Walczak z kl. VI SP w Dobrej
W/w prace nagrodzono  za poprawną literacko treść, walory dokumentacyjne oraz estetyczne wykonanie.
Ponadto Komisja przyznała 3 wyróżnienia, które otrzymują:
Ala Faron z kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy
Pracę wyróżniono za legendę „O cudownym ocaleniu”, napisaną gwarą.
Patrycja Dawiec z kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej
Pracę wyróżniono za poprawną formę przekazu i walory dokumentacyjne.
Dominik Filipiec z kl. VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej
Pracę wyróżniono za spójną i poprawną formę przekazu oraz walory dokumentacyjne.

II.  w kategorii klasy I – III gimnazjum
Komisja przyznała nagrodę
Joannie Moskal z kl. II b z Gimnazjum nr 1 w Rabce – Zdrój
Pracę nagrodzono za estetykę pracy, poprawność językową i walory dokumentacyjne.
Również w tej kategorii Komisja przyznała 2 wyróżnienia, które otrzymują:
Nicole Sikora z kl. II c z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej za estetyczne  wykonanie pracy. Komisja zwróciła uwagę, że była to jedyna praca, w której lokalizację opisanego obiektu przedstawiono na mapie.
Karolina Cieniawska  z kl. II d z Gimnazjum nr 1 w Rabce – Zdrój
Pracę wyróżniono za oryginalne opowiadanie pt. „Prawdziwa opowieść” związane z prezentowaną kapliczką.

Uwagi:
Mimo, że niektóre prace nie w pełni odpowiadały założeniom Regulaminu, to z uwagi  na zaangażowanie i wkład pracy uczestników konkursu Komisja postanowiła zakwalifikować do oceny wszystkie prace.


Komisja zwróciła uwagę również na to, iż  większość prac:
- zawierała błędy merytoryczne, stylistyczne, a nawet ortograficzne,
- była niestarannie wykonana,
- zamieszczono zdjęcia bez podpisów,
- nie wykazano źródeł, z których korzystano przy pisaniu pracy.
 
 Na tym protokół zakończono.

Komisja konkursowa:

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska