Strona główna  - Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki
Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki

Od 19.08.2021 r. wprowadza się uaktualniony cennik opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego do edukacji i dydaktyki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2021 z 19.08.2021 r.

 

1. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na terenie GPN:

a) zajęcia edukacyjne dla  przedszkolaków (w wieku od lat 5) dla grupy max 10 osób:  

    - terenowe:     0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

    - stacjonarne: 0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

b) zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

    klasy I- III dla grupy max 15 os.

    klasy IV- VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych dla grupy max 20 os.

    - terenowe: 1 godz. zajęć (60 min.) – 80,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

    - stacjonarne warsztatowe:

        1 godz. zajęć (60 min.)  – 80,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

      0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

c) zajęcia dydaktyczne dla studentów dla grupy max 20 os.:    

    - terenowe: 1 godz. zajęć (60 min.) – 80,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

    - stacjonarne warsztatowe:

      1 godz. zajęć (60 min.)     – 80,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

      0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

d) zajęcia edukacyjne on-line:

 1 godz. zajęć (60 min.) – 60,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

e) wykłady, prelekcje w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej dla grup max. 50 osób:

 45 min. - 100,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT. 

2.  Zajęcia edukacyjne poza obiektami i terenem GPN:

    - wykłady, prelekcje (cena obejmuje przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu, prelekcji)

      45 min. (1 godz. lekcyjna) – 100,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT       

3. Warsztaty dla nauczycieli ujęte w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej

    Zespołu d/s Edukacji i Udostępniania Parku”:

a) prowadzone przez pracowników GPN

    - każdy uczestnik warsztatów – 10,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

b) prowadzone przez specjalistów nie będących pracownikami GPN

    - każdy uczestnik warsztatów – 20,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT. 

4. Warsztaty na życzenie nie ujęte w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej

    Z d/s EiUP” dla grupy max 30 osób:

zajęcia terenowe i stacjonarne (5 godzin) – 800,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

5. Udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja w Łopusznej:

    a) bilet normalny – 5,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

    b) bilet ulgowy    – 2,50 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Do biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia, pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych polskich parków narodowych.

6. Udostępnianie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej:

     a) bilet normalny - 8,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

     b) bilet ulgowy   – 4,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia, pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych, polskich parków narodowych.

7. Wstęp na projekcję filmu pt. „Gorczański Park Narodowy” w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej:

    bilet wstępu – 3,00 zł, w tym 23 % podatku VAT.

8. Wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN lub

     Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej wraz z udostępnieniem sprzętu av:

    1 godz. (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

9. Wynajęcie sali edukacyjnej w Gajówce Mikołaja w Łopusznej wraz z udostępnieniem sprzętu av:

    1 godz. (60 min.) – 150,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

10. Wynajęcie sali edukacyjnej w Chacie GPN na Hali Długiej:

      1 godz. (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT .

11. Zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w miejscu do tego przeznaczonym - Gajówka Mikołaja w Łopusznej, udostępnienie miejsca i opału:

2 godziny – 50,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Opłaty za zorganizowanie ogniska w miejscach biwakowych Trusiówka i Oberówka regulują odrębne przepisy.

12. Kopiowanie materiałów z biblioteki GPN:

      a) strona A4 – 0,20 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

      b) strona A3 – 0,40 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

13. Konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów telewizyjnych, realizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim Parku Narodowym.

1 godz. konsultacji merytorycznych – 150,00 zł, w tym 23% podatku VAT.

14. Usługi grawerskie

1 roboczogodzina pracy przy usługach grawerskich – 132,00 zł, w tym 23% podatku VAT.

Usługi wykonywane są maszynie grawerskiej marki Gravograph model IS8000 IQ będącej własnością GPN, przez pracowników GPN: specjalista ds. udostępniania Parku, konserwator. Opłata obejmuje koszty pracy, amortyzacji maszyny grawerskiej i materiałów niezbędnych do wykonania grawerowania.

15. Opłata za korzystanie z toalety w OE GPN w Porębie Wielkiej i Gajówce Mikołaja w Łopusznej przez osoby nie będące uczestnikami zajęć, imprez edukacyjnych organizowanych przez GPN - 2,00 zł /os., w tym 23% podatku VAT.

Opłaty należy uiszczać gotówką w kasie GPN (Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej, Ośrodek Edukacyjny GPN w Porębie Wielkiej, Gajówka Mikołaja w Łopusznej) lub na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto GPN.

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska