Strona główna  - Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki
Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki

Cennik opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego do edukacji i dydaktyki obowiązujący od 01.09.2023 r. 

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 17.08.2023 r. 
Załącznik nr 1 - cennik 
Załącznik nr 2 - regulamin zwiedzania wystawy przyrodniczej

1. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na terenie GPN i jego otulinie:

a) zajęcia edukacyjne dla  przedszkolaków i uczniów:  

1 godz. zajęć (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, dla grupy liczącej        odpowiedno:
     - przedszkolne (w wieku od 5 lat) - maksymalnie 10 os. (zalecana długość zajęć 30 min) 
     - uczniowie klas I-III - maksymalnie 15 os. 
     - uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych - maksymalnie 20 os.  

b) dla studentów:    

1 godz. zajęć (60 min.) – 120,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, dla grupy liczącej maksymalnie 20 os. 

c) on-line:

1 godz. zajęć (60 min.) – 60,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

d) wykłady, prelekcje:

 45 min. - 100,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, grupy maksymalnie 50 os. 

2. Warsztaty dla edukatorów ujęte w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Zespołu d/s Edukacji i Udostępniania Parku”:

- każdy uczestnik warsztatów – 30,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

3. Warsztaty na życzenie nie ujęte w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Zespołu d/s Edukacji i Udostępniania Parku”:

1 godz. zajęć (60 min) - 180,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, grupy maksymalnie 30 os. 

4. Udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja w Łopusznej:

a) bilet normalny - 6,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

b) bilet ulgowy - 3,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Do biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia, pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych polskich parków narodowych.

5. Udostępnianie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej:

a) bilet normalny - 10,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

b) bilet ulgowy - 5,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia, pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych, polskich parków narodowych.

6. Wstęp na projekcję filmu pt. „Gorczański Park Narodowy” w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej:

bilet wstępu – 4,00 zł, w tym 23 % podatku VAT.

7. Wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN lub Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej wraz z udostępnieniem sprzętu av:

1 godz. (60 min.) – 150,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

8. Wynajęcie sali edukacyjnej w Gajówce Mikołaja w Łopusznej wraz z udostępnieniem sprzętu av:

1 godz. (60 min.) – 150,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

9. Zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w miejscu do tego przeznaczonym - Gajówka Mikołaja w Łopusznej, udostępnienie miejsca i opału:

2 godziny – 60,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Opłaty za zorganizowanie ogniska w miejscach biwakowych Trusiówka i Oberówka regulują odrębne przepisy.

10. Kopiowanie materiałów z biblioteki GPN:

a) strona A4 – 0,20 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,

b) strona A3 – 0,40 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

11. Konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów telewizyjnych, realizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim Parku Narodowym.

1 godz. konsultacji merytorycznych – 150,00 zł, w tym 23% podatku VAT.

12. Usługi grawerskie

1 roboczogodzina pracy przy usługach grawerskich – 150,00 zł, w tym 23% podatku VAT.

Usługi wykonywane są maszynie grawerskiej marki Gravograph model IS8000 IQ będącej własnością GPN, przez pracowników GPN: specjalista ds. udostępniania Parku, konserwator. Opłata obejmuje koszty pracy, amortyzacji maszyny grawerskiej i materiałów niezbędnych do wykonania grawerowania.

13. Opłata za korzystanie z toalety w OE GPN w Porębie Wielkiej i Gajówce Mikołaja w Łopusznej przez osoby nie będące uczestnikami zajęć, imprez edukacyjnych organizowanych przez GPN - 2,00 zł /os.

Opłaty należy uiszczać gotówką w kasie GPN (Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej, Ośrodek Edukacyjny GPN w Porębie Wielkiej, Gajówka Mikołaja w Łopusznej) lub na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto GPN.

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska