Strona główna  - Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki
Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki

Od 30.06.2020r. wprowadzony zostaje uaktualniony cennik udostępniania GPN do edukacji i dydaktyki. 

 

Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 08.06.2020r. 


Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki (zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora GPN).

1. Za zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich:
   a) terenowe: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto,
   b) stacjonarne: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto,
        0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40 zł brutto;
   c) stacjonarne poza obiektami GPN - 1 godzina zajęć (60 min.):
       - dla szkół położonych w otulinie GPN – 80 zł brutto,
       - dla szkół położonych poza otuliną GPN (max 60 km) – 100 zł brutto.
W pozostałych przypadkach: opłata za 1godzinę zajęć (60 min.) – 80 zł brutto. Opłata za dojazd wg obowiązującego w GPN cennika za wynajem pojazdów i liczby kilometrów (tam i z powrotem).
 

2. Za zajęcia edukacyjne dla studentów:
    a) terenowe: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto,
    b) stacjonarne: 1godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto,
                             0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40 zł brutto
 

3. Za materiały warsztatowe dla uczestników warsztatów ujętych w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Z ds. EiUP”:
  - każdy uczestnik warsztatów – 10 zł brutto
 

4. Za warsztaty zamawiane
    - zajęcia terenowe i stacjonarne (5 godzin) – 600 zł brutto
 

5. Za udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja:
   a) bilet normalny – 2,50 zł brutto
   b) bilet ulgowy – 1,50 zł brutto
Do biletu ulgowego uprawnieni są: dzieci do lat 7, uczniowie na wszystkich poziomach nauczania, studenci, emeryci, renciści, pracownicy parków narodowych – po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.
 

6. Za wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN wraz  z udostępnieniem sprzętu av:
   1 godzina (60 min.) – 100 zł brutto
 

7. Za wynajęcie sali edukacyjnej w Gajówce Mikołaja
   1 godzina (60 min.) – 100 zł brutto
 

8. Za wynajęcie sali edukacyjnej w budynku dawnej owczarni na Hali Długiej "ChatkaGPN":
   1 godzina (60 min.) – 100 zł brutto
 

9. Za zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w miejscu do tego przeznaczonym (osada Gajówka Mikołaja, Park dworski hr. Wodzickich) - udostępnienie opału, obsługa, śmieci
  2 godziny – 40 zł brutto
  Opłaty za zorganizowanie ogniska na miejscu biwakowym Oberówka regulują odrębne     przepisy.

10. Za kopiowanie materiałów z biblioteki GPN do wykorzystania w pracach magisterskich,   licencjackich i innych:
  a) strona A4 – 0,20 zł brutto
  b) strona A3 – 0,40 zł brutto.

11. Za konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów telewizyjnych, realizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim Parku Narodowym.

 1 godz. konsultacji merytorycznych – 140 zł, w tym 23% podatku VAT.

 

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Należne opłaty uiszczane będą gotówką w kasie GPN (Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej) lub przelewem na konto GPN na podstawie wystawionej faktury.   

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska