Strona główna  - Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki
Cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki

Od 30.06.2020r. wprowadza się uaktualniony cennik opłat za udostępnianie GPN do edukacji i dydaktyki.

Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 08.06.2020r. 

Cennik opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego do edukacji
i dydaktyki:

1. zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich:

a) terenowe: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

b) stacjonarne: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

                          0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

c) stacjonarne poza obiektami GPN 1 godzina zajęć (60 min.)

- dla szkół położonych w otulinie GPN – 80 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

- dla szkół położonych poza otuliną GPN (max 60 km) – 100 zł brutto, w tym 23% podatku  VAT.

W pozostałych przypadkach: opłata za 1godzinę zajęć (60 min.) – 80 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT. Opłata za dojazd wg obowiązującego w GPN cennika za wynajem pojazdów i ilości kilometrów (tam i z powrotem).

2. zajęcia edukacyjne dla studentów:

a) terenowe: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

b) stacjonarne: 1 godzina zajęć (60 min.) – 80 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

                          0,5 godz. zajęć (30 min.) – 40 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

3. materiały warsztatowe dla uczestników warsztatów ujętych w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Z ds. EiUP”

każdy uczestnik warsztatów – 10 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

4. warsztaty zamawiane

zajęcia terenowe i stacjonarne (5 godzin) – 600 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

5. udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja w Łopusznej:

a) bilet normalny – 4,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

b) bilet ulgowy    – 2,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do biletu ulgowego uprawnieni są: dzieci do lat 7, uczniowie na wszystkich poziomach nauczania, studenci, emeryci, renciści, pracownicy parków narodowych – po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

6. udostępnianie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN

a) bilet normalny - 8,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

b) bilet ulgowy    - 4,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Do biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

Należne opłaty będą uiszczanie z góry w kasie GPN lub przelewem na konto GPN.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia oraz od  pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych parków narodowych w Polsce.

7. wstęp na projekcję filmu pt. „Gorczański Park Narodowy”

 bilet wstępu – 2,00 zł

8. wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN lub Ośrodku Edukacyjnym GPN wraz z udostępnieniem sprzętu av

1 godzina (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

9. za wynajęcie sali edukacyjnej w Gajówce Mikołaja

1 godzina (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

10. wynajęcie sali edukacyjnej w budynku danej owczarni na Hali Długiej

1 godzina (60 min.) – 100,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

11.  zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w miejscu do tego przeznaczonym (Gajówka Mikołaja, Park dworski hr. Wodzickich) - udostępnienie opału, obsługa, śmieci

2 godziny – 40,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Opłaty za zorganizowanie ogniska na miejscu biwakowym Oberówka regulują odrębne przepisy.

12. kopiowanie materiałów z biblioteki GPN do wykorzystania w pracach magisterskich, licencjackich i innych,

a) strona A4 – 0,20 zł brutto, w tym 23% podatku VAT,

b) strona A3 – 0,40 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

13. konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów telewizyjnych, realizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim Parku Narodowym.

1 godz. konsultacji merytorycznych – 140,00 zł, w tym 23% podatku VAT.

14. usługi grawerskie

1 roboczogodzina pracy przy usługach grawerskich - 132,00 zł, w tym 23% podatku VAT

Usługi wykonane są maszynie grawerskiej marki Gravograph model IS8000 IQ będącej własnością GPN, przez pracowników GPN: specjalista ds. udostępniania Parku, konserwator.

Opłata obejmuje koszty pracy, amortyzacji maszyny grawerskiej i materiałów niezbędnych do wykonania grawerowania.

Należne opłaty uiszczane będą gotówką w kasie GPN (Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej, Ośrodek Edukacyjny GPN w Porębie Wielkiej, Gajówka Mikołaja w Łopusznej) lub przelewem na konto GPN na podstawie wystawionej faktury.


Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska