Strona główna  - Projekty NFOŚiGW
Projekty NFOŚiGW

przejdź do strony  

 

 Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2023

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu XII 2022 91/2023/Wn06/OP-wk/D 47 686,20
2  

 

 

 

 Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2022

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Gorczańskiego Parku Narodowego 3269/2022/Wn06/OP-PO-FN/D 496 804,00
2  

 

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2021

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Wykup nieruchomości położonych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego 2021 2223/2021/Wn06/OP-wk/D  179 773,60
2  

 

 

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2020

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2020 622/2020/Wn06/OP-wk/D 76 333,20
2 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu VII 2020

 1571/2020/Wn06/OP-wk/D

 16 118,40
3      

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2019

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów. 267/2019/Wn06/OP-DO-YS/D 304 800,00
2 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2019

 590/2019/ Wn06/OP-wk/D

 32 916,12
3 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu X 2019 715/2019/Wn06/OP-wk/D 51 333,20

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2018

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2018

Wniosek nr 427/2018

 63 490,00

2  

 

 

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2017

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej 77/2017/Wn06/OP-WK/D 1 101 387,00
2  

 

 

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2014

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Ochrona ekosystemów GorczańskiegoPN przed pożarami 443/2014/Wn06/OP-WK/D 800.973,68
2 Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej w Porębie Wielkiej 4 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gorczańskim Parku Narodowym

940/2014/Wn-06/OP-WK-KU/D
941/2014/Wn-06/OP-WK-PN/D

1 639 999,99

320 000,00

 

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2013

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Gorce w Naturze 2000. Edukacja i turystyka przyrodnicza 446/2013/Wn-50/EE-BS/D 389.868,82
2 Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków narodowych poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z obszaru Gorczańskiego PN. 221/2013/Wn-06/OP-WK-PN/D 274.902,88

 

 

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1

Ochrona krokusa, gatunków z rodziny storczykowatych oraz gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i załączniku I Dyrektywy Ptasiej – wykup gruntów 2012-2013

695/2012/Wn-06/OP-WK/D    
299 999,24
2  Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego  733/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D 490 732,41


Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2011:

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Ochrona ekosystemów Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2011-2012                                
127/2011/Wn-06/OP-WK/D    
935 626,02
2 Monitoring wybranych zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2012-2013 508/2011/Wn-06/OP-MN/D 372 630,83

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2010:

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Suhora Poręba Wielka 272 (Hucisko) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków 207/2010/Wn-50/OP-WK-KU/D 151 366,50
2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Suhora Poręba Wielka 272 (Hucisko) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków 208/2010/Wn-50/OP-WK/D 6 257,63
3 Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Turbacz Lubomierz 373 (stara Szkoła) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków dla zespołu leśniczówek Lubomierz 372 i Lubomierz 273 209/2010/Wn-50/OP-WK/D 8 496,34
4 Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Turbacz Lubomierz 373 (stara Szkoła) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków dla zespołu leśniczówek Lubomierz 372 i Lubomierz 273 206/2010/Wn-50/OP-WK-KU/D 154 725,41
5 Ochrona ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2010 r. 375/2010/Wn-06/OP-WK/D 273 805,15
6 Ochrona zwierząt rzadkich i ekosystemów nieleśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2010 r. 382/2010/Wn-06/OP-WK/D 217 828,24

Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2009:

Lp Nazwa zadania Nr umowy

Kwota
dofinansowania (zł)

1 Eliminacja bezpośrednich zagrożeń dla obszaru GPN przez termomodernizację budynku Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń 740/Wn-06/2009/OP-WK-PN/D 2 812 518,18
2 Monitoring wybranych zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym 618/2009/Wn-06/OP-MN/D 389 745,13
3 Sporządzenie operatu ewidencji i klasyfikacji gruntów do projektu planu Gorczańskiego Parku Narodowego 625/2009/Wn-50/OP-IN/D 398 370,03
4 Ochrona zwierząt rzadkich i ekosystemów nieleśnych Gorczańskiego parku Narodowego w 2009 r. 252/2009/Wn-50/OP-WK/D 194 627,42
5 Ochrona ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2009 r. 250/2009/Wn-50/OP-WK/D 381 806,16
6 Rewitalizacja Parku Podworskiego w Porębie Wielkiej – Etap I – pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów 242/2009/Wn-50/OP-WK/D 147 442,70
7 Zakup samochodów patrolowych dla Gorczańskiego Parku Narodowego 268/2009/Wn06/OP-PO-LZ/D 143 800,00
8 Poradnik Młodego Tropiciela- druk, promocja, dystrybucja 308/2009/Wn-50/EE-WD/D 209 422,72

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska