Strona główna  - Zarządzenia dotyczące udostępniania Parku
Zarządzenia dotyczące udostępniania Parku
Zarządzenie Nr 16/2019
DYREKTORA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia 01.04.2019 r.
w sprawie udostępniania obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego
w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
 
 
 
podstawa prawna
- art. 8e ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
- art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2011 nr 208 poz. 1241)
- art. 12 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
- art. 15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2013r poz. 400)
                                                                                                                         
Zarządza się co następuje:
§ 1
  1. Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wyznacza się miejsca udostępniane w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Określa się również sposób ich udostępniania oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
§ 2
Zasady udostępniania obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych określa regulamin dla odwiedzających, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zasady udostępniania miejsca biwakowego Trusiówka i miejsca biwakowego Oberówka określają regulaminy, które stanowią załączniki nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4
  1. Za udostępnianie miejsc biwakowych na polanie Oberówka i polanie Trusiówka, parkingu Trusiówka oraz za udostępnianie niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów organizacji imprez rekreacyjnych pobierane są opłaty.
  2. Środki uzyskane z opłat za wstęp na niektóre obszary Parku są przeznaczane na utrzymanie infrastruktury turystycznej, utrzymania czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie ratowniczej Grupy Podhalańskiej GOPR.
  3. Środki uzyskane z opłat za udostępnienie miejsc biwakowych, parkingu oraz udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego przeznaczone są na ich utrzymanie.
  4. Wykaz opłat oraz ich wysokość zawiera załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia. 
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2019r.
 
Dyrektor
Gorczańskiego Parku Narodowego
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz
Traci moc:
- Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora GPN z dnia 29.03.2012r.
- Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora GPN z dnia 15.04.2014r.
- Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora GPN z dnia 03.06.2015r.
- Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora GPN z dnia 16.12.2015r.
- Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora GPN z dnia 03.03.2016r.
- Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora GPN z dnia 01.02.2018r.

 

 _______________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/2019
 

DYREKTORA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 30.04.2019r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu parku dworskiego w Porębie Wielkiej

 

Regulamin parku dworskiego

_______________________________________________

ZAMKNIĘTE SZLAKI I ŚCIEŻKI:

  • szlak spacerowy, rowerowy i konny na odcinku polana Jaworzyna Kamienicka - dolina Kamienicy (most przy Papieżówce) na podstawie zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 DYREKTORA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
z dnia 20 03.2014r.

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska