Strona główna  - Archiwum przetargi 2014
Archiwum przetargi 2014 Zestawienie zadań za rok 2014 na kwotę przekraczającą 30tys. Euro.


 Lp.  Data
ogłoszenia/
składania ofert
 Rodzaj
przetargu
Nr BZP
 Przedmiot zamówienia
Informacje i załączniki
Ogłoszenie
wyników
 1/14 22.01.2014  03.03.2014 11.03.2014 nieograniczony 2014-008902  Dokończenie opracowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego PN i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura2000 Ostoja Gorczańska

 Specyfikacja

Załączniki:
1 Szczegółowy zakres
Zmieniony szczegółowy zakres
2 Dotychczas wykonana dokumentacja
Uzupełnienie do zał. nr 2
3 Forlularz oferty
4 oświadczenie o spełnianiu warunków
5 Wykaz usług
6 Wykaz osób
7 oświadczenie wykluczenia
8 Oświadczenie przynależność
9 Istotne postanowienia umowy

Ważne informacje:
1. Zebranie wykonawców
- Protokół z zebrania wykonawców

2.Ważne zmiany do przetargu!

3. Zapytania i odpowiedzi

4. Zapytania i odpowiedzi 2

Ogłoszenie
2/14 28.02.2014  10.03.2014 nieograniczony  Dzierżawa gruntu  Załączniki:
1 Mapka
2 Szczegółowy opis
3 Wzór umowy
4 Druk wniosku
 Ogłoszenie
3/14 20.03.2014  09.04.2014 nieograniczony 95478-2014

 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest etap II 2014

 

Ogłoszenie w BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP

 Specyfikacja Załączniki:
1.1 Przedmiar Konina
1.11 Architektura Konina
1.2 Przedmiar Lubomierz
1.21 Architektura Lubomierz
1.3 Przedmiar utylizacja
2 Druk oferty
3 Charakterystyka robót 
 Ogłoszenie
 4/2014

12.05.2014  26.05.2014

nieograniczony

101217-2014

 Przygotowanie i druk wydawnictwa popularnonaukowego

 SIWZ

Załączniki:

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2-6

Zał. 7 Wzór umowy

Ogłoszenie

Ogłoszenie 2

Ogłoszenie 3

5/2014  21.05.2014  06.06.2014 nieograniczony 109469-2014

 Zainstalowanie toalet ekologicznych na 2 miejscach biwakowych na polanie Trusiówka i Oberówka

 

 

Informacja o wizji lokalnej

 Specyfikacja Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa Oberówka
1a.  Przedmiar robót Oberówka
2.1 Dokumentacja projektowa Trusiówka część 1
2.2 Dokumentacja projektowa Trusiówka część 2
2a. Przedmiar robót Trusiówka
3. Wzór oferty
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków
5. Oświadczenie o wykluczeniu
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej
7. Wzór umowy
8. Wykaz wykonanych zamówień
9. Wykaz osób

Ogłoszenie 
 6/2014  30.05.2014  16.06.2014 nieograniczony 184148-2014  Czynna ochrona ekosystemów GPN.  Specyfikacja Załączniki:
1 Przedmiar robót
2 Druk oferty
3 Ustalenia technologiczne
Ogłoszenie
 7/2014 16.06.2014  30.06.2014 nieograniczony  Dzierżawa gruntu  Załączniki:
1 Mapka
Wzór umowy
3 Druk wniosku
Ogłoszenie
 8/2014 09.07.2014  16.07.2014  nieograniczony 147595-2014  Dostawa samochodu terenowego patrolowo-gaśniczego z wysokocinieniowym modułem gaśniczym

  Specyfikacja Załączniki:
Druk oferty

2. Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie
 9/2014 15.07.2014  30.07.2014 nieograniczony 236824-2014  Modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym w 2014r

Specyfikacja

Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa
1.1 Specyfikacja techniczna
1.2  Ustalenia technologiczne
1.3.Zadanie 1
Charakterystyka robót 
Przedmiar szlaku
1.4 Zadanie 2 Charakterystyka robót 
Przedmiar szlak
1.5. Zadanie 3
Przedmiar szlaku
1.6 Zadanie 4
Charakterystyka robót
Przedmiar szlaku

2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. Oświadczenie o wykluczeniu
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
6. Wzór umowy
7. Wykaz wykonanych zamówień
8. Wykaz osób realizujących zadanie

 Informacja

sprostowanie

Informacja2

Informacja 3

10/2014  16.07.2014  24.07.2014  nieograniczony 238600-2014  Modernizacja bezprzewodowej sieci łączności

 Specyfikacja Załączniki:
1.Opis zamówienia
2. Druk oferty
3. Wykaz usług
4. Wycena szczegółowa

Ogłoszenia:
1. Zebranie wykonawców
1a. Informacja

 
 11/2014

31.07.2014
14.08.2014

 nieograniczony
256322 - 2014
 Modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym w 2014r  

Specyfikacja

Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa
1.1 Specyfikacja techniczna
1.2  Ustalenia technologiczne
1.3. Zadanie I Charakterystyka robót 
Przedmiar szlak
1.4 Zadanie II
Charakterystyka robót
Przedmiar szlaku

2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. Oświadczenie o wykluczeniu
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
6. Wzór umowy
7. Wykaz wykonanych zamówień
8. Wykaz osób realizujących zadanie

Informacja

Informacja 2

 12/2014  05.08.2014
21.08.2014
 nieograniczony
260658 - 2014
 Usuwanie szkód powodziowych oraz skutków huraganowych wiatrów w GPN  w 2014r

Specyfikacja

Załączniki:
1.1 Przedmiar Turbacz
1.2  Przedmiar Kudłoń
1.3.Przedmiar Suhora
1.4 Przedmiar Jaworzyna
1.5. Przedmiar Kiczora
1.6 Przedmiar Dwór

2. Formularz oferty

3. Opis tablicy informacyjnej

 Informacja
13/2014  14.08.2014
29.08.2014
nieograniczony
  272354- 2014
 Modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym w 2014r - przetarg III

Specyfikacja

Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa
1.1 Specyfikacja techniczna
1.2  Ustalenia technologiczne
1.3.Zadanie 1
Charakterystyka robót 
Przedmiar szlaku

2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. Oświadczenie o wykluczeniu
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
6. Wzór umowy
7. Wykaz wykonanych zamówień
8. Wykaz osób realizujących zadanie

 Informacja
14/2014  01.09.2014
09.09.2014
 nieograniczony
290354  - 2014
 Druk wydawnictw GPN

Specyfikacja

Załączniki:
1.Opis przedmiotu zamówienia
2. wzór oferty
 Ogłoszenie
 15/2014  15.09.2014
25.09.2014
 nieograniczony
306528  - 2014
 Druk wydawnictw GPN II

Specyfikacja

Załączniki:
1.Opis przedmiotu zamówienia
2. wzór oferty
 Ogłoszenie
16/2014 18.11.2014
26.11.2014
 nieograniczony
377392  - 2014
 Dostawa samochodów terenowych dla GPN

  Specyfikacja Załączniki:
1.Opis przedmiotu zamówienia
2. wzór oferty

Informacja Zapytania i odpowiedzi

 Ogłoszenie
17/2014  09.12.2014
16.12.2014
 nieograniczony
401704  - 2014
Zakup paliw do pojazdów GPN w  2015r.   Specyfikacja Załączniki:
1.Wzór oferty
2. Lokalizacja stacji
 Ogłoszenie
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska