Strona główna  - Pracownia Naukowo-Edukacyjna
Pracownia Naukowo-Edukacyjna
   Pracownia Naukowo-Edukacyjna jest ogniwem w strukturze organizacyjnej GPN, którego główna działalność polega na prowadzeniu własnych prac badawczych oraz monitoringu przyrodniczego przy udziale służb Parku. Zadaniem Pracowni jest także pomoc w organizowaniu badań wykonywanych przez jednostki obce, zmierzających ku lepszemu poznaniu przyrody Parku i kształtowaniu właściwej strategii jego ochrony oraz służących bieżącemu podejmowaniu decyzji związanych z realizacją ochrony przyrody na terenie GPN. Działalność ta znajduje odzwierciedlenie m.in. w uzupełnianych na bieżąco komputerowych bazach danych dotyczących realizowanych tematów, bazy bibliograficznej, kartotek taksonów i syntaksonów. Do zadań Pracowni należy również działalność edukacyjna polegająca na popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i udzielaniu informacji kierowanej do lokalnej społeczności, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodników, a także do kadry Parku. „Naukowcy” z Pracowni odpowiedzialni są również za merytoryczną stronę wydawnictw GPN, a ponadto tworzą zespół redakcyjny, wydawanego od 2006 roku przez Gorczański Park Narodowy, naukowego pisma „Ochrona Beskidów Zachodnich”.

   Prowadzony jest również zielnik figurujący w rejestrze krajowym (Polish Herbaria, symbol zielnika – GPN). Główną jego część stanowi bogaty zbór porostów nie tylko z obszaru Gorców, ale także z wielu regionów Polski i kilku krajów europejskich.

  Pracownicy prezentują wyniki swoich badań oraz upowszechniają wiedzę o walorach przyrodniczych GPN w publikacjach naukowych i popularno-naukowych, krajowych i zagranicznych, biorąc udział w konferencjach naukowych, występując w środkach masowego przekazu oraz wygłaszając wykłady, prelekcje, itp.

Zespół Pracowni tworzy kierownik – dr hab. inż. Paweł Czarnota oraz adiunkci: dr inż. Kazimierz Chwistek, dr inż. Jan Loch i asystent – mgr Paweł Armatys.
 
 
Jan Loch

 

Sprawozdania z działalności Pracowni Naukowo-Edukacyjnej:

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska