Strona główna  - Pracownia Naukowo-Edukacyjna
Pracownia Naukowo-Edukacyjna
    Pracownia Naukowo-Edukacyjna jest trwającym od 1993 roku stałym ogniwem w strukturze organizacyjnej GPN. Główna działalność Pracowni polega na prowadzeniu własnych prac badawczych oraz monitoringu przyrodniczego przy udziale służb Parku, z wykorzystaniem środków własnych i pozyskanych na ten cel z funduszy zewnętrznych. Zadaniem Pracowni jest także pomoc w organizowaniu badań wykonywanych przez jednostki obce, zmierzających do lepszego poznania przyrody Parku i kształtowania właściwej strategii jego ochrony oraz służących bieżącemu podejmowaniu decyzji związanych z realizacją ochrony przyrody na terenie GPN. Działalność ta znajduje odzwierciedlenie m.in. w opiniowaniu wniosków badawczych spływających do Dyrekcji GPN, zawiązywaniu i prowadzeniu współpracy naukowej z jednostkami zewnętrznymi, występowaniu o granty badawcze, konstruowaniu projektów na rzecz ochrony przyrody Parku i w koordynowaniu ich realizacji, prowadzeniu na bieżąco komputerowych bazach danych dotyczących realizowanych na terenie Parku tematów badawczych, bazy bibliograficznej, kartotek taksonów i syntaksonów. Pracownia N-E angażuje się także w nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z przedstawicielami środowisk naukowych i parków narodowych. Do zadań Pracowni należy działalność edukacyjna polegająca na popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i udzielaniu informacji kierowanej do lokalnej społeczności, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodników, a także do kadry Parku. „Naukowcy” z Pracowni współodpowiedzialni są również za merytoryczną stronę wydawnictw GPN, a ponadto tworzą zespół redakcyjny, wydawanego od 2006 roku przez Gorczański Park Narodowy, naukowego pisma „Ochrona Beskidów Zachodnich”.


    
W ramach działalności Pracowni N-E funkcjonuje jest również zielnik porostów, figurujący w rejestrze krajowym (Polish Herbaria; symbol zielnika – GPN), stanowiący kolekcję okazów z obszaru Gorców i z wielu regionów Polski i Europy. Wśród nich znajdują się typy następujących taksonów grzybów zlichenizowanych: Agonimia repleta Czarnota & Coppins, 2000; Agonimia flabelliformis Halda, Czarnota & Guzow-Krzemińska in Guzow-Krzemińska B., Halda J. & Czarnota P., 2012; Bacidia hemipolia for. pallida Czarnota & Coppins, 2007; Bacidia pycnidiata Czarnota & Coppins, 2006; Bacidina flavoleprosa Czarnota & Guzow-Krzemińska, 2012; Bacidina mendax Czarnota & Guzow-Krzemińska, 2018; Micarea czarnotae Launis, van den Boom, Sérusiaux & Myllys in Launis A., Pykälä J., van den Boom P.., Serusiaux E. & Myllys L., 2019; Micarea herbarum Brand, Coppins, Sérus. & van den Boom in van den Boom P., Brand A.M., Coppins B.J. & Serusiaux E., 2017; Micarea hypoviolascens Czarnota & Coppins, 2005; Micarea nowakii Czarnota & Coppins in Czarnota P., 2007; Micarea tomentosa Czarnota & Coppins in Czarnota P., 2007; Micarea soralifera Guzow-Krzemińska, Czarnota, Łubek & Kukwa, 2016.

Pracownicy prezentują wyniki swoich badań oraz upowszechniają wiedzę o walorach przyrodniczych GPN w publikacjach naukowych i popularno-naukowych, krajowych i zagranicznych (patrz indywidualne strony pracowników PN-E), biorąc udział w konferencjach naukowych, warsztatach, występując w środkach masowego przekazu oraz wygłaszając wykłady, prelekcje, itp.

Przykładowe linki do programów edukacyjnych lokalnej, Nowotarskiej Telewizji Kablowej:

Podwójne życie burków https://nowytarg24.tv/podwojne-zycie-burkow-zdziczale-watahy-groza-mieszkancom-lasu/

Plaga gorczańskich szlaków https://nowytarg24.tv/plaga-gorczanskich-szlakow-w-ramach-cyklu-pomoc-naturze-2018/

Świerkowy las - odradza się, umierając https://nowytarg24.tv/swierkowy-las-odradza-sie-umierajac/

 

   Działalność Pracowni N-E podlega bieżącej ocenie Dyrektora GPN i corocznej ocenie Rady Naukowej GPN, zarówno w aspekcie sprawozdawczym, jak i planowania badań i monitoringu przyrodniczego na kolejne lata. Streszczenie z realizacji tych działań przedstawiane jest w corocznych sprawozdaniach, udostępnianych na stronie internetowej GPN.

 Zespół Pracowni N-E tworzy: kierownik – dr hab. inż. Paweł Czarnota, adiunkci: dr inż. Kazimierz Chwistek, dr inż. Jan Loch, starszy specjalista ds. udostępniania parku – mgr Paweł Armatys.

 Paweł Czarnota

 

Sprawozdania z działalności Pracowni Naukowo-Edukacyjnej:

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska