Strona główna  - Archiwum przetargi 2018
Archiwum przetargi 2018

Zadania:

Zestawienie zadań na kwotę przekraczającą 30tys. Euro.

 Lp.  Data
ogłoszenia/
składania ofert
 Rodzaj
przetargu
Nr BZP
 Przedmiot zamówienia
Informacje i załączniki
Ogłoszenie
wyników
1

24.01.2018

2.02.2018

nieograniczony

509162-N-2018

Dostawa i montaz wyposazenia audiowizualnego w budynku Osrodka Edukacyjnago Gorczańskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Informacja nr 1 Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 2.02.2018 r.

Informacja nr 2 - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

 SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1 do SIWZ (po poprawkach z dnia 2.02.2018 r.)

Zał.01. do OPZ Schemat blokowy systemu av sali edukacyjnej 1.1

Zał. 02. do OPZ Schemat blokowy systemu av sali konferencyjnej 1.2

Zał. 03. do OPZ Rzut rozmieszczenia urządzeń systemu av

Zał. 04. do OPZ Trasy kablowe systemu av

Zał. nr 05. do OPZ Wytyczne międzybranzowe - elektryka

Załącznik nr 6 do OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ (po poprawkach z dnia 2.02.2018 r.)

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (wzór)

Informacja z otwarcia ofert 

Oświadczenie o przynależności  do tej samej grupy kapitałowej (druk)

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (27.03.2018r.)

 

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

(4.04.2018 r.)

06.02.2018

19.03.2018 

nieograniczony

2018/S 025-053856 

 Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w jego części dotyczącej tzw. Ogrodu gorczańskiego

Korekta treści ogłoszenia z dn. 13.02.2018

Korekta treści ogłoszenia z dn. 03.05.2018

Korekta treści ogłoszenia z dn. 05.03.2018

 SIWZ

SIWZ (po poprawkach z dn. 05.03.2018)

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ (z dn. 13.02.2018)

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ i OPZ (z dn. 05.03.2018)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (po poprawkach z dn. 05.03.2018)

Zał. do OPZ nr 1

Zał. do OPZ nr 2

Zał. do OPZ nr 3

Zał. do OPZ nr 4

Zał. do OPZ nr 5

Zał.do OPZ nr 5  (po poprawkach z d. 05.03.2018)

Zał. do OPZ nr 6

Zał. do OPZ nr 6 (po poprawkach z dn. 05.03.2018)

Zał. do OPZ nr 7

Zał. do OPZ nr 7 (po poprawkach z dn. 05.03.2018)

Zał. do OPZ nr 8

Zał. do OPZ nr 8 (po poprawkach z dn.05.03.2018)

Zał. do OPZ nr 9

Zał. do OPZ nr10

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty

Załącznik nr 3 - Wzór JEDZ

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wersja projektu w formacie .dxf 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (druk)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 3

27.02.2018 12.03.2018

nieograniczony  Dzierżawa gruntu

 Załączniki:

1a) mapa D10 Mraźnica
1b) mapa D29 Dwór pasieka
1c) mapa D30 Kędzierski

2. Przedmiot dzierżawy

3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu

4a. Wzór umowy użytkowanie kośno-pastwiskowe
4b. Wzór umowy użytkowanie pasieka

Ogłoszenie

6.03.2018

12.04.2018 

nieograniczony 

2018/S045-098449

 Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej

WIZJA LOKALNA ogłoszenie o terminie

Protokół z wizji lokalnej w dniu 21.03.2018 r.

 

INFORMACJA NR 1  Wyjaśnienie i modyfikacja treści siwz

INFORMACJA NR 2 Modyfikacja treści siwz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie z dnia 5.04.2018 r.)

Informacja nr 3 Wyjaśnienie i modyfikacja treści siwz z dnia 5.04.2018 r.

 INFORMACJA NR 4 Zmiana treści siwz z dnia 11.04.2018 r.

INFORMACJA NR 5 Wyjaśnienie treści siwz z dnia 13.04.2018 r.

 

 SIWZ

 Załącznikm nr 1 do OPZ

 Rysunki Architektura

 Rysunki ekspozycja multimedialna część 1

część 2

 część 3

 Przykłądowe fotografie do wykonanie dioram

fot.1

fot. 2

fot. 3 

fot. 4

fot. 5

fot. 6

Projekt instalacji elektrycznej

Tabela równowazności

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 Oświadczenie JEDZ

Załacznik nr 4 Wzór Umowy

 Załacznik nr 3 JEDZ w wersji xml

Informacja z otwarcia ofert 

Zał nr 1. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 5

01.06.2018/

11.06.2018

 nieograniczony  Dzierżawa gruntów

1a) mapa D27 Stare Wierchy
1b) mapa D31 Koninki


2a.Wzór umowy użytkowanie turystyczno- rekreacyjne

2b.Wzór umowy użytkowanie rolne - pasieka

3. Formularz ofertowy

Ogłoszenie

12.06.2018

27.06.2018 

nieograniczony

571753-N-2018 

 SIWZ

Charakterystyka robót - garaże

Charakterystyka robót - przepompownia

Przedmiar garaże

Przedmiar przepompownia

zal nr 2 formularz oferty

zal nr 3 a oświadczenie

zal nr 3 a oświadczenie

zal nr 3 b oświadczenie

zal nr 4 wykaz wykonanych zamówień

zal nr 5 wykaz osób 

zal nr 6 wzór umowy

 Ogłoszenie o unieważnieniu 

05.07.2018

23.07.2018 

 nieograniczony

584063-N-2018

 

 Roboty modernizacyjne budynków Gorczańskiego Parku Narodowego

Zmiana treści ogłoszenia

 SIWZ

Charakterystyka robót - garaże

Charakterystyka robót - przepompownia

Przedmiar - garaże

Przedmiar - przepompownia

Zał. nr 2 Formularz oferty

Zał. nr 3 a Oświadczenie

Zał. nr 3 b Oświadczenie

Zał. nr 4 Wykaz wykonanych zamówień

Zał. nr 5 Wykaz osób

Zał. nr 6 Wzór umowy

 Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zad. częściowego nr 1

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 11.07.2018

01.08.2018

 nieograniczony

587322-N-2018

 

Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego PN w 2018 roku

 

Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o zmianie treści ogłoszenia z dn. 18.07.2018

 SIWZ

Zal.nr.1 Ustalenia technologiczne

Zal.nr.2:

Przedmiar 1A

Przedmiar 2A

Przedmiar 3A

Przedmiar 3A po zmianie

Przedmiar 4A

Przedmiar 4A po zmianie

Przedmiar 5A

Przedmiar 6A

Zal.nr.3 Formularz oferty

Zal.nr.3. Formularz oferty

Zal.nr.4a Oswiadczenie

Zal.nr.4b Oswiadczenie

Zal.nr.5 Wykaz wykonywanych zamowien

Zal.nr.6 Wykaz osob

Zal.nr.7 Wzor umowy

Projekt techniczny schronu Papieżówka

Ogłoszenie o zmianie załączników z.dn.18.07.2018 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania 3A i 3B.

 

Informacja z otwarcia ofert

Zał. nr 1 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

12.07.2018

02.08.2018 

 nieograniczony 

588054-N-2018

Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego PN w 2018 roku w zakresie udostępniania dla turystyki

 SIWZ

Zal.1a Ustalenia technologiczne - szlaki i ścieżki

Zal.1b Ustalenia technologiczne - infrastruktura turystyczna

Zal.2 Przedmiar:

Przedmiar 1B

Przedmiar 2B

Przedmiar 3B

Przedmiar 4B

Przedmiar 5B

Przedmiar 6B

Zal.nr.3 Formularz oferty

Zal.nr.4a Oswiadczenie

Zal.nr.4b. Oswiadczenie

Zal.nr.5. Wykaz wykonanych zamowien

Zal.nr.6. Wykaz osob

Zal.nr7. Wzor umowy

Unieważnienie zadania częściowego 2B i 5B

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

10 

 26.07.2018

10.08.2018

nieograniczony  594959-N-2018

 Wykonanie infrastruktury edukacyjnej i przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w parku dworskim w Porębie Wielkiej

Informacja z dn. 2.08.2018 (Modyfikacja treści SIWZ)

 SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

1. STWiOR Charakterystyka robót

2. Dokumentacja techniczna - Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych (część opisowa i rysunki)

3. Przedmiary:

3.1. Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych 

3.2. Droga do bindazu

3.3. Ściezki spacerowe 

3.4. Mostki kamienne

3.5. Balustrady

3.6. Bindaz

3.7. Punkt widokowy (platforma widokowa)

3.8. Ławki parkowe

Rysunki poglądowe

1. Rysunek poglądowy - bindaż

2. Rysunek poglądowy - platforma widokowa

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 Oświadczenie (wzór) 

Załącznik nr 4 Umowa (wzór) 

Załącznik nr 5 Wykaz robót(wzór) 

Załącznik nr 6 Wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 
11 

10.08.2018

27.08.2018

 

 przetarg nieograniczony 603252-N-2018  Wykonanie infrastruktury edukacyjnej i przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w parku dworskim w Porębie Wielkiej

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

1. STWiOR Charakterystyka robót

2. Dokumentyacja techniczna - przebudowa podjazdu dla niepełnosprtawnych

3. Przedmiary:

3.1. Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych

3.2. Droga do bindazu

3.3. Ściezki spacerowe

3.4. Mostki kamienne

3.5. Balustrady

3.6. Bindaz

3.7. Punkt widokowy  (platforma widokowa)

3.8. Ławki parkowe

Rysunki poglądowe:

1. Rysunek pogladowy bindaż

2. Rysunek poglądowy platforma widokowa

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3. Oświadczenie (wzór)

Załącznik nr 4. Umowa (wzór)

Załącznik nr 5. Wykaz robót (wzór)

Załacznik nr 6. Wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)

 Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 1. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 12

01.10.2018

15.10.2018

nieograniczony  Oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego w Poręba Wielka 590A

 Formularz ofertowy

Projekt umowy

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13

19.11.2018

30.11.2018

nieograniczony  Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Porębie Wielkiej

 Zał nr 1 Mapa poglądowa

Zał nr 2 Projekt umowy

Zał nr 3 Formularz ofertowy

Ogłoszenie
14

10.12.2018 17.12.2018

nieograniczony  Dzierżawa gruntów 1a) mapa D3 Dwór
1b) mapa D15 wypas owiec
2a.Wzór umowy Dwór
2b.Wzór umowy - wypas owiec
3. Formularz ofertowy
Ogłoszenie 
 15

19.12.2018

08.01.2019

nieograniczony  Sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Projekt umowy kupna - sprzedaży

Ogłoszenie
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska