Strona główna  - Regulamin dla zwiedzających ekspozycję przyrodniczą
Regulamin dla zwiedzających ekspozycję przyrodniczą

 

Regulamin dla zwiedzających ekspozycję przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym GPN

 Informacje ogólne 

1.Ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego (zwana dalej „ekspozycją”) prezentuje walory przyrodnicze Gorców.

2. Ekspozycja jest czynna dla zwiedzających:

w okresie: maj – październik od wtorku do niedzieli z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach: 10.00 – 16.00, ostatnie wejście o godzinie 15.00.

w okresie: listopad – kwiecień  od wtorku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach  10.00 – 15.00, ostatnie wejście o godzinie 14.00.

3. W poniedziałki ekspozycja jest nieczynna dla zwiedzających.

4. Informacja o godzinach otwarcia ekspozycji dla zwiedzających dostępna jest na stronie internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego, na tablicach informacyjnych przy wejściu na ekspozycję oraz pod numerem telefonu: 18 33 17 944.

5. Czas zwiedzania ekspozycji wynosi około 1 godziny.

6. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub  w grupach. Szczegółowe zasady zwiedzania indywidualnego i grupowego opisują dalsze punkty regulaminu.

7. Po ekspozycji mogą oprowadzać jedynie osoby wyznaczone przez Dyrektora GPN.

8. Liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji jest ograniczona, maksymalnie 20 osób. W związku z powyższym zwiedzający muszą brać pod uwagę konieczność oczekiwania na wejście.

9. Wejście na ekspozycję jest odpłatne. Cena biletu wynosi:

- 5 zł bilet normalny,

- 3 zł bilet ulgowy.

Do biletu ulgowego uprawnieni są:

- uczniowie szkół i studenci

- emeryci i renciści

- żołnierze służby czynnej

- osoby niepełnosprawne

- członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.

10. Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia oraz od  pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, a także pracowników innych parków narodowych w Polsce.

11. Grupy zwiedzające ekspozycję z pracownikiem merytorycznym uiszczają opłatę za zajęcia edukacyjne w wysokości 80 zł/1 godzinę zajęć stacjonarnych.

12. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję z audioprzewodnikiem traktowana jest jak turyści indywidualni – uczestnicy muszą wykupić bilety wstępu.

 

Informacje dla grup

13. Grupy zorganizowane są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji terminu pisemnie pocztą elektroniczną.

14. Grupy zorganizowane zwiedzają ekspozycję z pracownikiem merytorycznym GPN, który prowadzi zajęcia edukacyjne na ekspozycji lub z audioprzewodnikiem  (od  VI klasy szkoły podstawowej).

15. Zwiedzanie ekspozycji z pracownikiem merytorycznym  jest możliwe w dni otwarcia ekspozycji z wyjątkiem sobót i niedziel.

16. Grupa wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 20 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).

- przedszkolaki, uczniowie klas I – III oraz osoby niepełnosprawne zwiedzają ekspozycję w grupach nie większych niż 15 osób.

- uczniowie klas starszych, dorośli zwiedzają ekspozycję w grupach nie większych niż 20 osób.

17. Minimalny wiek zwiedzających ekspozycję w zorganizowanych grupach wynosi 5 lat.

18. Podczas zwiedzania ekspozycji opiekun (nauczyciel, przewodnik, pilot wycieczki, itp.) zobowiązany jest do przebywania razem z podopiecznymi i sprawowania nad nimi opieki.

19. Grupa oczekująca na wejście na ekspozycję przebywa w sali edukacyjnej na ekspozycji lub na zewnątrz i pozostaje pod nadzorem opiekuna.

 

Informacje dla zwiedzających indywidualnie

20. Osoby indywidualne mogą zwiedzać ekspozycję bez wcześniejszej rezerwacji, w godzinach otwarcia ekspozycji.

21. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na ekspozycji  wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

22. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

23. Osoby zwiedzające ekspozycję indywidualnie mogą skorzystać bez dodatkowej opłaty z audio-przewodnika zawierającym komentarz w języku polskim, angielskim i z audiodeskrypcją.

24. Zwiedzający zobowiązuje się użytkować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić je kompletne i czyste.

25. Urządzenie należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zwiedzania do punktu jego wydania.

 

Informacje porządkowe:

26. Przed wejściem na ekspozycję plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni GPN nie odpowiada.

27. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom:

- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny naganny sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

28. Zabrania się wprowadzania zwierząt na ekspozycję, za wyjątkiem psa przewodnika.

29. Zwiedzających obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów

30. Podczas zwiedzania należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, obowiązuje zakaz przepychania się, biegania, głośnego zachowania.

31. Pracownik obsługujący ekspozycję  może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzanie ekspozycji przez osoby lub grupy naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

32. Zabrania się opierania, wchodzenia i siadania na dioramach.

33. Zabrania się dotykania eksponatów bez zgody pracownika.

34. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych na ekspozycji z użyciem urządzeń mobilnych.

35. Zabrania się wykorzystywania urządzeń multimedialnych jako przedmiotu zabawy.

 

 

 

 

 

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska