Strona główna  - Archiwum przetargi 2019
Archiwum przetargi 2019

Zestawienie zadań na kwotę przekraczającą 30tys. Euro.

 Lp.  Data
ogłoszenia/
składania ofert
 Rodzaj
przetargu
Nr BZP
 Przedmiot zamówienia
Informacje i załączniki
Ogłoszenie
wyników
1

10.01.2019

28.01.2019

 Nieograniczony

 Sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR

Postępowanie II

 Zał.nr.1 Formularz ofertowy

Zał.nr.2 Projekt umowy kupna - sprzedaży

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2

01.02.2019

18.02.2019

Nieograniczony

 Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 Zał.nr.1 Mapki:

D1 cz1

D1 cz2

D2

D5

D7

D8

D11

D12

D13 cz 1

D13 cz 2

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

Zał.nr.2 Szczegółowe oznaczenie przedmiotu dzierżawy

Zał.nr.3 Wniosek o dopuszczenie

Zał.nr. 4-a Projekt umowy użytkowanie kosno-pastwiskowe

Zał.nr.4-b Projekt umowy użytkowanie rolne

Informacja o wyniku przetargu
3

01.03.2019

18.03.2019

 Nieograniczony   Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej - pasieka

 Zaączniki:

1 Mapka

2. Wniosek o dopuszczenie

3. Projekt umowy pasieka

Informacja o wyniku przetargu

 07.03.2019

15.03.2019

 Nieograniczony Obsługa ruchu turystycznego w Koninkach (punkt informacyjny, punkt pobierania opłaty za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego, udostępnianie miejsca biwakowego na polanie Oberówka) oraz w Lubomierzu – Rzekach (punkt informacyjny, udostępnianie miejsca biwakowego i parkingu na polanie Trusiówka) w sezonie turystycznym, w latach: 2019-2021

 SIWZ

1. Zal. nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

2. Zal. nr 2 Formularz Ofertowy

3. Zal. nr 3a Oswiadczenie

4. Zal. nr 3b Oswiadczenie

5. Zal. nr 4 Wzor umowy

6. Zal nr 5 Wykaz wykonanych zamowien

 Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Ogłoszenie wyników

 Ogłoszenie II

 5

08.04.2019

23.04.2019

Nieograniczony Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porębie Wielkiej OO Dwór (postępowanie II).

 

Zał.nr.1  Mapki

D17a

D17b

D24

Zał.nr.2  Wniosek o dopuszczenie

Zał..nr.3  Projekt umowy użytkowanie rolne

 Informacja o wyniku przetargu

 20.05.2019 

28.05.2019

30.05.2019

5.06.2019

nieograniczony 

 Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej - prace uzupełniające

 

Ogłoszenie BZP o zmianie z dnia 22.05.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 22.05.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.05.2019 r. 

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.05.2019 r.

Rysunek: Hol wejściowy - rzut sufitu z szynoprzewodem

Ogłoszenie BZP o zmianie z dnia 28.05.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.05.2019 r.

 SIWZ 

Załącznik nr 1. OPZ Zadanie 1,2,3

Tabela równoważności dla Zadań 1,2,3

Rysunek 1 Hol  - rzut, przekroje

Rysunek 2 Hol - sufit

Rysunek 3 Detal drzewo

Rysunek 4 Detal sufit

Rysunek 5 Meble w sali edukacyjnej

Rysunek 6 Meble w recepcji

Wizualizacja 1 Hol

Załącznik nr 1. OPZ Zadanie 4

Projekt instalacji elektrycznej

Schemat poglądowy dla Zadania 4. Oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 2. Formularz oferty

Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia

Załacznik nr 4. Wzór umowy

 Załacznik nr 5. Wzór wykazu wykonanych zamówień

Załacznik nr 6. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 5.06.2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 3 /część III 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty dla Zadań 1,2,4.

 7

27.06.2019

12.07.2019

24.07.2019

 

 nieograniczony

 Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

 SIWZ

Zal. nr 1 

Zal. nr 1a 

Zal. nr 1b

Zal. nr 2 Przedmiary:

Przedmiar do zad. nr 1

Przedmiar do zad. nr 2

Przedmiar do zad. nr 3

Przedmiar do zad. nr 4

Przedmiar do zad. nr 5

Przedmiar do zad. nr 6

Przedmiar do zad. nr 7

Przedmiar do zad. nr 8

Przedmiar do zad. nr 9

Zal. nr 3 Formularz oferty

Zal. nr 4a Oswiadczenie

Zal. nr 4b Oswiadczenie

Zal. nr 5 Wykaz zamówien

Zal. nr 6 Wykaz osob

Zal. nr 7 Wzor umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

Ogłoszenie wyników

Kotekta ogłoszenia wyników

 8

 18.07.2019

05.08.2019

 nieograniczony  Sprzedaż samochodu osobowo - ciężarowego marki FORD

 Zał.nr.1 Formularz ofertowy

Projekt umowy kupna - sprzedaży

Ogłoszenie
9

08.08.2019

23.08.2019

 nieograniczony

 Sprzedaż samochodu osobowo-ciężarowego marki FORD

Postępowanie II

 Zał.nr.1 Formularz ofertowy

Projekt umowy kupna-sprzedaży

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10 

02.09.2019

14.10.2019 

21.10.2019

22.10.2019

nieograniczony 

 Wykonanie działań w ramach projektu "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów" 

ID: 7334fe16-13a9-4584-9e9d-97272cf2a012

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 02.10.2019 r.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 04.10.2019 r.

Ogłoszenie w witrynie TED o zmianach z dnia 07.10.2019 r. (2019/S 193-469828)

Ogłoszenie w witrynie TED o zmianach z dnia 09.10.2019 r. (2019/S 195-474758)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 09.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.10.2019 r.

 SIWZ

Zał. nr 1 - OPZ

Zał. nr 1 do OPZ

Zał. nr 2 do OPZ

Zał. nr 3 do OPZ

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

Zał. nr 3 - JEDZ pdf

Zał. nr 3 - JEDZ pdf

Zał. nr 3 - JEDZ xml

Zał. nr 3 - JEDZ xml

Zał. 4a - wzór umowy dla części I

Zał. 4b - wzór umowy dla Części II

Zał. nr 5 - klucz publiczny

Zał. nr 6 - oświadczenie

Zał. nr 7 - wykaz zamówień

Zał. nr 8 - wykaz osób

Zał. nr 9 - wykaz sprzętu

Zał. nr 10 - oświadczenie

 

 

 Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników postępowania dla Części I

Ogłoszenie wyników postępowania dla Części II

11 

18.10.2019

25.11.2019 

02.12.2019

nieograniczony 

2019/S 202-492008

 Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2020-2022

ID: b3b54330-6328-4455-900f-54ad0eada8f6

 Ogłoszenie o zmianie załącznika do oferty

II Ogłoszenie o zmianie załącznika do oferty

Ogloszenie o przedlużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie w witrynie TED o zmianach z dnia 27.11.2019 r. (2019/S 229-562915)

SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz oferty

Druk 1 - Koszt zrywki

Druk 2 - Cennik zrywki

Druk 3 - Koszty pozyskania

Druk 3 - Koszty pozyskania

Druk 4 - Ekosystemy nielesne

Druk 5a - Ochrona lasu

Druk 5b - Ochrona zwierzat rzadkich

Druk 5b - Ochrona zwierząt rzadkich

Druk 6 - Turystyka

Zał. nr 2 - JEDZ

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 - Klucz publiczny

Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia

Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia

Zał. nr 7 - Wykaz osób

Zał. nr 8 - Wykaz sprzętu

Zał. nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

 Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Ogłoszenie o unieważnieniu zadania częściowego nr 4 i 5

Ogłoszenie o unieważnieniu zadania częściowego nr 2

Ogłoszenie o unieważnieniu zadania częściowego nr 3

Ogłoszenie wyników postępowania

12

 20.11.2019

05.12.2019

 nieograniczony  Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gorczańskiego Parku Narodowego położonej w Porębie Wielkiej

 Zal.nr.1 Mapa poglądowa

Zal.nr.2 Projekt umowy dzerżawy

Zal.nr.3 Formularz ofertowy

 Ogłoszenie
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska