Strona główna  - Kartoteka taksonów
Kartoteka taksonów

Kartoteka taksonów

     Dotychczas sporządzono rejestry gatunków kilku grup roślin, zwierząt i grzybów stwierdzonych na terenie Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego, głównie w oparciu o dane bibliograficzne, niekiedy uzupełniając je niepublikowanymi wynikami badań i wiarygodnymi obserwacjami terenowymi pracowników Parku. Systematyka żywych organizmów przechodzi w ostatnich latach prawdziwą rewolucję związaną z inną optyką patrzenia na klasyfikację, w której zasadniczym kryterium jest pokrewieństwo gatunków, a nie ich podobieństwo. Stąd tradycyjny podział świata żywego zostaje przemodelowany w duchu powiązań filogenetycznych. Wykazy taksonów staraliśmy się dostosować do współcześnie publikowanych modeli, niemniej należy się liczyć z tym, że w miarę rozwoju tej dziedziny wiedzy systematyka na różnych poziomach taksonomicznych będzie jeszcze ulegać zmianom.

      Wszystkich badaczy, którzy mogliby wnieść do list gorczańskich gatunków nowe dane, także literaturowe, zachęcamy do współpracy i kontaktu z zespołem Pracowni Naukowo-Edukacyjnej GPN. Wszelkie uwagi, które mogłyby przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych błędów są również mile widziane.

 

Lists of taxa

So far, registers of several species groups of plants, animals, slime molds and fungi found in the Gorce and Gorce National Park have been prepared, mainly based on bibliographic data, sometimes supplementing with unpublished research results and reliable field observations of the Park employees.

Listy taksonów / Lists of taxa

·       Śluzowce / Slime molds / Amoebozoa, Myxogastria

·       Grzyby / Fungi / Opisthokonta, Fungi, Ascomycota & Basidiomycota

·       Porosty (grzyby zlichenizowane) / Lichens (lichenized fungi) / Opisthokonta, Fungi, Ascomycota & Basidiomycota (lichenes)

·       Wątrobowce i Glewiki / Liverworts & Hornworts / Archeplastida, Viridiplantae, Marchantiophyta & Anthocerotophyta

·       Mchy / Mosses / Archeplastida, Viridiplantae, Bryophyta

·       Rośliny naczyniowe / Vascular plants / Archeplastida, Viridiplantae, Lycopodiophyta & Polypodiophyta & Pinophyta & Magnoliophyta

·       Owady / Insects / Opisthokonta, Animalia, Insects

·       Mięczaki / Molluscs / Opisthokonta, Animalia, Mollusca

·       Ryby / Fishes / Opisthokonta, Animalia, Vertebrata, Osteichthyes, Actinopterygii

·       Płazy / Amphibians / Opisthokonta, Animalia, Vertebrata, Osteichthyes, Amphibia

·       Gady / Reptails / Opisthokonta, Animalia, Vertebrata, Osteichthyes, Amniota, Reptilia, Squamata

·       Ptaki / Birds / Opisthokonta, Animalia, Vertebrata, Osteichthyes, Amniota, Reptilia, Archosauriformes (Aves)

·       Ssaki / Mammals / Opisthokonta, Animalia, Vertebrata, Osteichthyes, Amniota, Synapsida, Mammalia


 

 


 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska