Linki  
BIP  
Strona główna  - Przystanek nr 9
Przystanek nr 9

 

Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku”

9. Podskały – flora i zbiorowiska nieleśne

Z poprzedniego przystanku dowiedzieliśmy się, że polany powstały w wyniku karczowania puszczy karpackiej. Zmiana mikroklimatu siedlisk spowodowała, że na wylesione tereny stopniowo zaczęły wkraczać gatunki roślin światłolubnych i światłożądnych. Ich nasiona zostały przyniesione przez wiatr, zwierzęta i ludzi. Zjawisko to trwało od kilku do kilkudziesięciu lat. Potem przez kolejne stulecia następowało zróżnicowanie się poszczególnych zespołów łąkowych. Przebieg procesu zależał od mikroklimatu, gleby, napływu nowych gatunków i intensywności użytkowania. Zaniechanie pasterstwa przyczynia się do postępowania zarastania polan przez gatunki ekspansywne: borówkę, malinę, a także siewki krzewów i drzew. Pomimo zachodzących zmian na polanie Podskały nadal występuje duża różnorodność zbiorowisk i bogactwo roślin chronionych prawem krajowym i unijnym w ramach Ostoi Gorczańskiej. Wczesną wiosną możemy obserwować przebiśniegi oraz szafrany spiskie czyli krokusy, Na przełomie maja i czerwca kwitną storczyki: kruszczyk błotny, storczyca kulista, podkolan biały, gółka długoostrogowa. Na glebie żyznej i wilgotnej znajdziemy omieg górski oraz bodziszka leśnego. Jesienią wśród traw można dostrzec dojrzałe okazy dziewięćsiła bezłodygowego.  

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska