Linki  
BIP  
Strona główna  - Przystanek nr 1
Przystanek nr 1

 Ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Turbacz”

1. Budowa geologiczna. Gleba

Gorce zbudowane są ze skał osadowych: zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Zespół tych skał ułożonych warstwowo nazywa się fliszem karpackim. W czasie ruchów górotwórczych powstał łańcuch Karpat ze sfałdowanych i nasuniętych na siebie warstw skał osadowych, powstających na dnie oceanu. Świadczą o tym ślady prehistorycznych roślin i zwierząt morskich. Na skutek wietrzenia skał pod wpływem mrozów, wiatru, wody i rozkładających się szczątków roślin i zwierząt powstały gleby. W Gorcach dominują gleby brunatne. 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska