Strona główna  - Przystanek nr 3
Przystanek nr 3

 Ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby”

3. Polana Suhora –

Suhora jest jedną z gorczańskich polan, które powstawały od XIV w., gdy tereny Karpat zasiedlali Wołosi. Początkowo na polanach uprawiano zboże, po wyjałowieniu gleby pozostawiano nieużytki aż do czasu pojawienia się roślinności łąkowej, którą koszono. Owce i bydło głównie pasano w lesie, a na polanach wypas odbywał się dopiero po sianokosach. Suhora od około 20 lat nie jest użytkowana pastersko czego efektem są niekorzystne zmiany w szacie roślinnej. Na polanie dominuje murawa bliźniczkowa zwana „psiarą”. Stanowisko to występuje na suchych, stromych i kamienistych stokach o płytkich i ubogich glebach. Murawa bliźniczkowa jest jednym z siedlisk w obszarach sieci Natura 2000 o znaczeniu priorytetowym, co oznacza, że dalsze jej istnienie zależy od prowadzenia właściwych działań ochronnych. W siodłowym obniżeniu Suhory znajduje się wąski pas lasu świerkowego. Łączy on dwie części Parku: dolinę Poręby i dolinę Olszowego Potoku. Osłonę jaką stwarza, wykorzystują podczas swych wędrówek zwierzęta drapieżne: wilk, ryś oraz pospolite m.in. sarny i jelenie.

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska