Linki  
BIP  
Strona główna  - Przystanek nr 10
Przystanek nr 10

 Ścieżka edukacyjna „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”

10. Widok na zbocza Kudłonia 

Z dolnej części polany możemy dobrze przyjrzeć się południowym stokom Kudłonia. Obserwując układ przestrzenny faz rozwojowych lasu możemy odczytać jego historię ostatnich 25 lat. Złożyły się na nią działania surowych praw przyrody oraz praca służb parku narodowego. W latach 80. ubiegłego wieku nastąpił masowy rozwój błonkówki – zasnui wysokogórskiej, której larwy żywią się igliwiem świerka. Zaatakowane drzewa ścinano i wywożono, a następnie odnawiano las sztucznie, sadząc i podsiewając jodłę, modrzewia i świerka. Spontanicznie odnawiały się też jarzębina i świerk. W prześwietlonych i osłabionych świerczynach nasiliło się występowanie korników i szkód od wiatru. Od 2000 roku cały obszar został objęty ochroną ścisłą i jest to jedno z niewielu miejsc w Beskidach gdzie na taką skalę możemy obserwować i badać niezakłócone działalnością człowieka procesy zamierania i odradzania się lasu. Jest to również ważne dla zapewnienia spokoju wielu gatunkom zwierząt m.in. wilka, rysia, głuszca i puchacza, które w tym rejonie mają swoje rewiry. 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska