Strona główna  - Teledetekcja w Gorczańskim Parku Narodowym
Teledetekcja w Gorczańskim Parku Narodowym
2018-11-05

 

W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” (Nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0003/18) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; Podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisała Pani Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu, natomiast ze strony Gorczańskiego Parku Narodowego Pan Janusz Tomasiewicz – dyrektor Parku.

Projekt będzie realizowany w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2019–2021. Ogólna jego wartość wynosi 2.032.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1.727.200 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

    Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materiałów teledetekcyjnych i zaplecza informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w działalności GPN w długiej perspektywie czasowej, a także ocena bieżącego stanu ekosystemów Parku i ich dynamiki na przestrzeni lat. Ważnym elementem projektu jest również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku z podziałem na różne stopnie zaawansowania w zakresie wykorzystania danych teledetekcyjnych i obsługi  systemu zarządzania.

 

 

powrót
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska