Strona główna  - Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN
Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN
2021-09-30

Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. wprowadzone zostaną opłaty za wstęp na cały obszar Gorczańskiego Parku Narodowego. Z opłat wyłączone zostaną odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic parku narodowego:

 • szlak żółty z Poręby Górnej na Stare Wierchy,
 • szlak zielony od Starych Wierchów do Obidowca,  
 • szlak czerwony na odcinku Bardo - Stare Wierchy - Rozdziele - Turbacz,
 • szlak zielony od Polany Przysłop Górny na Gorc,
 • szlak niebieski z Gorca do Lubomierza-Rzek.

Opłaty nie będą pobierane za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej.

Do tej pory bilety wstępu obowiązywały tylko na niektóre szlaki w północno-zachodniej części Parku. Zmiana wynika z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Bilety obowiązują przez cały rok, a obowiązkiem każdego wchodzącego na teren Parku jest jego nabycie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z opłat na teren parku zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem. W przypadku Gorczańskiego Parku Narodowego są to gminy: Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin.

Opłat za wstęp na teren parku nie pobiera się również od:

 • dzieci w wieku do 7 lat,
 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego,
 • członków rodziny wielodzietnej posiadającą ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym posiadających ważną legitymację służbową (w myśl Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r.).

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • żołnierzom służby czynnej.

Zwolnienie z opłat lub zakup biletu ulgowego przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków.

Bilety można nabyć w punktach obsługi ruchu turystycznego w Koninkach i w Lubomierzu Rzekach - na polanie Trusiówka, oraz w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej. Istnieje też możliwość zakupu biletów przez aplikację mobilną mPay oraz system sprzedaży eparki.pl

Środki uzyskane z opłat za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego przeznacza się na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działającej na terenie GPN (15% - zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich). W 2020 roku Gorczański Park Narodowy na działalność Grupy Podhalańskiej GOPR przekazał 18 817,72 zł.

Podejmowane prace mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez utrzymanie w odpowiednim stanie oznakowania szlaków turystycznych, zarówno uzupełniania oznaczeń malowanych na drzewach, jak i elementów małej infrastruktury turystycznej - drogowskazów i tablic informacyjnych. Ważnym działaniem GPN zapewniającym bezpieczeństwo odwiedzających jest usuwanie drzew powalonych, martwych i uszkodzonych ze szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz ich otoczenia. Dodatkowo prowadzona jest konserwacja i bieżącą naprawa infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz oczyszczanie szlaków i ścieżek ze śmieci pozostawionych przez turystów.

powrót
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska