Strona główna  - Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN
Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN
2021-12-21

Ważna zmiana dotycząca biletów wstępu do GPN 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. wprowadzone zostaną opłaty za wstęp na cały obszar Gorczańskiego Parku Narodowego.

Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Na podstawie rozporządzenia opłaty za wstęp na wszystkie szlaki turystyczne wprowadzono w Babiogórskim, Gorczańskim, Świętokrzyskim i Wolińskim PN.

Kupując bilet wspiera się działalność Gorczańskiego Parku Narodowego, środki uzyskane z opłat za wstęp przeznaczane są na utrzymanie infrastruktury turystycznej i czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety można nabyć w punktach obsługi ruchu turystycznego w Koninkach i w Lubomierzu Rzekach - na polanie Trusiówka oraz w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej. Na szlakach pojawią się również mobilni sprzedawcy, będzie można ich spotkać w okolicach przełęczy Borek czy polany Gabrowskiej. Istnieje też możliwość zakupu biletów przez aplikację mobilną mPay oraz system sprzedaży www.eparki.pl

Z opłat wyłączone zostaną odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic parku narodowego: 
- szlak żółty: Poręba Górna - Stare Wierchy,
- szlak zielony: Stare Wierchy – Obidowiec,
- szlak czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Rozdziele - Turbacz, 
- szlak zielony: Przysłop - Gorc,
- szlak niebieski: Gorc - Lubomierz-Rzeki.
Opłaty nie będą pobierane za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej (Obwód Ochronny Dwór).

Bilety obowiązują przez cały rok, a obowiązkiem każdego wchodzącego na teren Parku jest jego nabycie. Kupując bilet warto sprawdzić i skorzystać ze zniżek określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z opłat na teren parku zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem. W przypadku Gorczańskiego Parku Narodowego są to gminy: Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin.

Opłat za wstęp na teren parku nie pobiera się również od:
- dzieci w wieku do 7 lat,
- osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
- uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego,
- członków rodziny wielodzietnej posiadającą ważną Kartę Dużej Rodziny, 
- ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym posiadających ważną legitymację służbową, wykonujących działania ratownicze (w myśl Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r.).

Bilety ulgowe przysługują:
- uczniom szkół i studentom,
- emerytom i rencistom,
- osobom niepełnosprawnym,
- żołnierzom służby czynnej.

Zwolnienie z opłat lub zakup biletu ulgowego przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaganych warunków. powrót
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska